Solarix

solarni sistem

Solarna tehnologija

Razvoj solarne tehnologije

Pozitivni razvoj solarnega trga se nadaljuje in iz leta v leto vse bolj povečuje. Tudi neugodne gospodarske razmere in iz tega izhajajoča manjša kupna moč ne more prizadeti solarnega trga. Če pogledamo na skupne številke, je jasno, da solarne naprave kljub pozitivnim rezultatom stojijo komaj nazačetku prodora na širši trg.

Solarni trg ima prihodnost: dobra »slika« solarnih naprav, politična naklonjenost solarnim napravam in povečane aktivnosti instalaterjev in načrtovalcev so garanti za uspeh sončne energije. Če se bo pozitivni razvoj solarnih naprav nadaljeval, vsi tržni podatki govorijo o tem, lahko brez pretiravanja govorimo o 20 do 30% rasti površin sončnih sprejemnikov na leto. Izraženo v številkah to pomeni, da bo do konca leta 2010 samo za ogrevanje vode instaliranih skupno preko 3 milijone kvadratnih metrov sprejemnikov sončne energije. Če v to številko vključimo še ogrevanja kopališč ,dobimo več kot 3 milijone površin sončnih sprejemnikov.

Trend pri opremljanju hiš gre vse bolj v smeri nizko energijskih hiš in s tem tudi vnizko temperaturne ogrevalne površine: poraba toplote se vse bolj manjša. Del skupne porabe energije za ogrevanje tople vode narašča procentualno. V enaki meri kot upada poraba energije za ogrevanje, raste poraba energije energije za ogrevanje vode. Z intelegentnimi rešitvami lahko še bolj zmanjšamo porabo toplotne energije. V žarišču nadaljnjih opazovanj stoji »normalna« priprava tople vode. Ta je najpogostejši vzrok za uporabo sončne energije. Sončne sprejemnike lahko poleg ostalih možnosti namestimo praktično na vseh strehah, tudi položnih, pomembna sta samo velikost in nagib strehe.

Oglejte si nekaj tem, ki Vam bodo približale solarno tehnologijo:

Sončni kolektorji in solarni sistemi

Obnovljivi viri energije

Ekonomika obnovljivih virov energije

Sončna energija

Toplotne črpalke