Solarix

varčevanje

Eko sklad novice 2010

By on 23.06.2010

Eko sklad, ki je konec maja objavil tri javne pozive za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za rabo obnovljivih virov energije oz. večjo energijsko učinkovitost stavb v skupni vrednosti 18 milijonov evrov, je do sedaj prejel že skoraj 4.000 vlog občanov.

Pri prvem pozivu (za že izvedene projekte), gre za ukrepe vgradnje ogrevalnih solarnih sistemov, vgradnje biomasnih kotlov, izolacije fasad in zamenjave stavbnega pohištva, za občane, ki bodo investicijo začeli v letošnjem letu, pa se nabor ukrepov razširja na toplotne črpalke, sisteme centralnega ali lokalnega prezračevanja z vračanjem odpadne toplote, toplotno izolacijo strehe oz. podstrešja ter celo gradnjo ali nakup nove nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe. Subvencija je v večini primerov v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe.”Do 10. junija smo prejeli 3.843 vlog za dodelitev nepovratnih sredstev za rabo obnovljivih virov energije oz. večjo energijsko učinkovitost stavb,” pojasnjuje Vesna Vidič z Eko sklada.

Eko sklad je namreč 21. maja objavil tri javne pozive za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev občanom v skupni vrednosti 18 milijonov evrov. Kot je za MMC pojasnila sekretarka Vesna Vidič, se prvi poziv nanaša na že izvedene naložbe od 9. oktobra lani do 21. maja letos, za kar je namenjenih 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Do 10. junija so na ta poziv prejeli 1.839 vlog, ob čemer Vidičeva dodaja, da se javni poziv izteče konec naslednjega meseca.

Subvencije v višini 25 odstotkov stroškov naložbe oz. največ 25.000 evrov

Kot je pojasnila Vidičeva, je višina nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, razen za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe ter nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. “Hkrati pa je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. Ta je za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe določena glede na izračunani energijski razred in neto ogrevano površino stanovanjske stavbe ter vrsto in volumski delež izolacijskega materiala in ne presega 25.000 evrov. Enako velja tudi za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi,” pojasnjuje sekretarka na Eko skladu.

Sredstva izplačana v 30 dneh po prejemu dokazil

Občanom, ki so oddali popolno vlogo, so sredstva za investicijo izplačana v tridesetih dneh po prejemu dokazil o pravočasnem in pravilnem končanju naložbe. Dokazila o končanju naložbe morajo vsebovati izpolnjeno izjavo o končanju naložbe (to morata podpisati prejemnik pravice do spodbude in izvajalec naložbe), originalni račun izvajalca naložbe, dokazilo o plačilu tega računa in fotografije izvedene naložbe, pojasnjuje Vidičeva.

Katere projekte lahko sofinancira sklad?

In za katere naložbe lahko dobite nepovratna sredstva? Pri prvem pozivu, torej za že izvedene projekte, gre za ukrepe vgradnje ogrevalnih solarnih sistemov, vgradnje biomasnih kotlov, izolacije fasad in zamenjave stavbnega pohištva.

povzeto po članku, Avtorica Ana Medved

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*