Solarix

dandelion-445228_1280

Energijsko samozadostne Alpe do leta 2050

By on 16.10.2011

Alpe naj bi energijsko samozadostne postale do leta 2050. Kako to doseči, kaj energijski preobrat pomeni za družbo in gospodarstvo, na katere ovire lahko pri tem naletimo – vse to so vprašanja, na katera je CIPRA iskala odgovore na letošnji strokovni konferenci z naslovom Alpe na poti k energetski trajnosti.

Konferenca je potekala od 15. do 17. septembra 2011 v Bovcu. Več območij v Alpah želi postati neodvisnih od uvoza energije, jo učinkoviteje izkoriščati in svoje energetske potrebe pokrivati z domačimi obnovljivimi viri. Ta vizija pa se ne omejuje zgolj na proizvodnjo energije, ampak zahteva spremembo mišljenja tudi na področju prostorskega planiranja in prometa. Na konferenci sta bili obravnavani tudi temi mobilnosti v prihodnosti in priložnosti, ki se za gospodarstvo odpirajo z energijskim preobratom.

Med drugim sta na konferenci sodelovala Peter Hennicke, nekdanji predsednik Wuppertalovega inštituta za podnebje, okolje in energijo, in članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) Lučka Kajfež Bogataj. Poleg predavanj, okrogle mize in strokovnih ekskurzij so bile organizirane delavnice, na katerih so med drugim razpravljali o spreminjanju družbe zaradi energijskega preobrata.

Ekologija

Vir: www.cipra.org

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*