Solarix

artistic-78253_1280

Kombiniranje kreditov in subvencij Eko sklada

By on 23.10.2012

Eko sklad: Novosti pri kreditiranju okoljskih naložb pravnih oseb; občani lahko kredite kombinirajo s subvencijami 

Do zdaj so bili do kreditov Eko sklada, ki se nanašajo na zamenjavo azbestnih strešnih kritin, upravičeni le tisti subjekti, ki so azbestno strešno kritino zamenjevali na objektih za izvajanje javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva in socialnega varstva, od danes naprej pa bodo ugodne kredite za zamenjavo azbestne strešne kritine lahko pridobili vsi upravičeni subjekti na javnem pozivu 44PO10 ne glede na status objekta.

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in zasebniki bodo po od danes veljavnih spremembah in dopolnitvah javnega poziva Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 lahko najeli ugodne kredite za zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje nevarne snovi (azbest), na vseh legalno grajenih objektih, kot so skladišča, proizvodne hale, poslovni objekti in drugi, ne glede na njihovo namembnost. V preteklosti so bili namreč do kreditov upravičeni le tisti subjekti, ki so azbestno strešno kritino zamenjevali na objektih za izvajanje javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva in socialnega varstva. Iz Eko sklada še sporočajo, da bodo med upravičene stroške za dodelitev kredita za tovrstne naložbe lahko vključeni stroški nakupa in namestitve izolacijskih materialov, ki bi jih investitorji želeli namestiti ob zamenjavi kritine. Spremembe in dopolnitve pa se nanašajo tudi na naložbe v izgradnjo kanalizacijskih ali vodovodnih sistemov. Naložbe v kanalizacijska omrežja in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode, bodo po tej spremembi upravičene do kredita v višini 80 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Kombiniranje kreditov in subvencij Eko sklada

Občan, ki uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude za izvedbo najmanj treh ukrepov po javnem pozivu 4SUB- B10, ki predstavljajo obnovo iste stanovanjske stavbe, in priznani stroški teh ukrepov znašajo več kot 20.000 evrov za izvedbo istih ukrepov, lahko letos hkrati zaprosi tudi za kredit Eko sklada, sporočajo iz Eko sklada. Za kredite in nepovratne finančne spodbude hkrati pa se lahko potegujejo tudi občani, ki investirajo v gradnjo ustreznih pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Pri tem velja, da nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Vir: Energetika.net

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*