Solarix

graph-163549_1280

Proizvodnja energije v prihodnosti

By on 21.12.2013

Najbolj raste poraba premoga, kljub izjemni rasti projektov izrabe obnovljivih virov energije

Na energetskem omizju »Kaj bo poganjalo prihodnost« Strateškega forumua na Bledu so se sodelujoči strinjali, da bodo ob naraščajočem prebivalstvu in zahtevah po gospodarski rasti, potrebni vsi energetski viri, tudi fosilni. Najceneje bi bilo povečati učinkovitost rabe energije. Richard H. Jones, namestnik izvršnega direktorja Mednarodne agencije za energijo (IEA), je povedal, da je poraba zdaj največja, zlasti poraba premoga dosega vrhunce. Povedal je še, da bo po projekcijah IEA premog verjetno zamenjal zemeljski plin, a še ne prav kmalu. Izraba premoga je po statistikah najbolj smrtonosna tehnologija, je hkrati »stara, zanesljiva in premog ima skoraj vsaka država«. V ZDA so sicer zaloge plina v skrilavcih ceno potisnile na polovico evropskih in tretjino japonskih cen plina, kar je prineslo rast porabe. Nafte svet tudi porablja čedalje več, saj je promet v državah v razvoju eksplodiral.

Najvišje stopnje rasti sicer dosegajo obnovljivi viri energije, zlasti v Evropi, ki si je postavila visoke cilje. »Glede na ves svet pa je to kaplja v morje,« je dodal Jones, saj je trajnost energetike mogoče četrta prioriteta držav. Pogosto je najpomembnejša gospodarska rast, potem energijska varnost in gospodarska stabilnost. »Dobro je, da obnovljivi viri odgovarjajo na vprašanje gospodarske stabilnosti in energijske varnosti,« je dodal Jones.

Povečati uporabo biomase

Plinio Nastari, predsednik in ustanovitelj brazilskega DATAGRO, se je zavzel za večjo uporabo biomase, ki je najbolj demokratično gorivo na svetu. V Braziliji namreč z etanolom iz sladkornega trsa nadomeščajo 45 odstotkov nafte, pa za to porabijo malo prostora. Enako bi bilo v Afriki, kjer bi se upočasnilo krčenje gozdov, in v Aziji. »18 milijonov hektarov sladkornega trsa bi bilo dovolj za ves svet. Vlakna so uporabna v energetiki, podobno kot druga biomasa in odpadki za proizvodnjo bioplina. Skupaj z vetrom to lahko zamenja jedrske elektrarne,« je pojasnil Nastari. Brazilije ravno zaradi manjše odvisnosti od nafte zadnja finančna kriza ni prizadela.

Kot meni Nastari, je največjo škodo kmetijstvu v revnih državah naredila pomoč v hrani. »Cene so zrasle, zdaj je motiv za kmetovanje spet večji. Trajnostna proizvodnja biogoriv je spodbuda proizvodnji hrane,« je prepričan Nastari. Jones je opozoril, da nekateri deli sveta niso primerni za pridelavo biogoriv, med njimi je tudi severna Evropa. Nastari pa je spomnil na dejstvo, da energijo porabljamo zelo potratno, saj avtomobilski motorji v koristno energijo pretvorijo le 28 odstotkov kalorične vrednosti goriva, vse drugo je odvečna toplota.

vir: Delo.si

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*