Solarix

prihranki

Razpis eko sklada za okoljske naložbe

By on 16.06.2012

Precej zanimanja za nepovratne spodbude Eko sklada

Vlada je v četrtek sprejela program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti. Precej zanimanja za nepovratne spodbude Eko sklada. Izvajalec programa je Eko sklad, kjer so sprejetje programa, kot pravi direktor Franc Beravs, že težko pričakovali, saj opažajo velik interes občanov. Na voljo bo 18 milijonov evrov, razpis bo objavljen 21. maja.

Razpis namenjen tistim, ki so že izvedli določene ukrepe

Razpis bo objavljen v Uradnem listu in na spletnih straneh Eko sklada, kjer bodo dostopni tudi vsa razpisna dokumentacija, formularji in navodila za pripravo vloge. Ta razpis bo namenjen občanom, ki so že izvedli določene ukrepe, ki so bili predmet razpisa v lanskem letu, in ki so v lanskem razpisu predvidne ukrepe izvedli v obdobju od 9. oktobra lani, ko se je zaključil prejšnji razpis, do objave novega razpisa 21. maja letos. Gre za ukrepe vgradnje ogrevalnih solarnih sistemov, vgradnje biomasnih kotlov, izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, in sicer vse po kriteriju iz prejšnjega razpisa, je pojasnil Beravs.

Razpis eko sklada za tiste, ki nameravajo ukrepe šele izvesti

Nato bo objavljen poseben javni poziv za tiste ukrepe, ki jih občani šele nameravajo izvesti. Na osnovi tega javnega poziva bodo lahko občani pridobili ponudbo za izvedbo v tem pozivu opredeljenih ukrepov in nato podali vlogo, s katero bodo lahko pridobili pravico do nepovratne finančne spodbude. Ko bodo občani nato ukrep tudi dejansko izvedli, bodo lahko dobili izplačano subvencijo, če bo seveda ukrep izveden v skladu z razpisnimi pogoji, postopek pojasnjuje Beravs.

Nabor ukrepov letos bistveno daljši kot lani

V tem javnem pozivu bo nabor ukrepov bistveno daljši kot na prvem razpisu in bo omogočal pridobitev nepovratnih spodbud za nazaj. Ta razpis se razširja tudi na toplotne črpalke, na sisteme centralnega ali lokalnega prezračevanja z vračanjem odpadne toplote, razširja se tudi na možnosti nakupa stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih, ki so grajeni v pasivni gradnji.

Javni poziv tudi za večstanovanjske objekte

Ločeno od teh dveh bo Eko sklad objavil še en javni poziv, ki bo namenjen izključno etažnim lastnikom v večstanovanjskih objektih, kjer se s soglasjem večine solastnikov odločajo za sanacijo objekta v smislu zmanjševanja rabe energije ali izrabe obnovljivih virov energije.

Ta razpis bo omogočal, da v teh večstanovanjskih objektih izolirajo fasado, zamenjajo okna v skupnih prostorih, izolirajo podstrešje, hidravlično uravnotežijo razvod daljinske toplote in namestijo termostatske ventile ter delilnike, s katerimi bodo ugotavljali porabo toplote. V primeru, da imajo lastne kotlovnice, se lahko odločijo tudi za subvencioniranje zamenjave kotlovnice na fosilna goriva s kotlovnico na biomaso.

V Eko skladu 18 milijonov evrov

Sredstva v skupni višini 18 milijonov evrov, kolikor se bo letos v Sloveniji predvidoma nabralo iz naslova obdavčitve energentov, bodo na voljo do konca letošnjega leta oz. do porabe sredstev. Prvi mesec po objavi razpisa pa bo pokazal, koliko je zanimanja in kako dolgo približno bodo na voljo ta sredstva za nepovratne spodbude, ki so vrednostno omejene, napoveduje Beravs.

Letos pričakujejo 12.000 vlog

Vlada je Eko skladu hkrati z odobritvijo programa odobrila tudi začasno povečanje števila zaposlenih, največ do 15 delavcev. Koliko jih bodo dejansko zaposlili, bo odvisno od interesa občanov in podanih vlog. Na Eko skladu letos pričakujejo približno 12.000 vlog, pravi prvi mož Eko sklada, kjer je zdaj zaposlenih 23 ljudi.

Sklad naložbe podpira tudi s posojili

Poleg nepovratnih finančnih spodbud, ki jih je sklad v dveh letih razdelil že okoli 7000 v skupni vrednosti 11 milijonov evrov, Eko sklad okoljsko naravnane naložbe podpira tudi s posojili občanom in pravnim osebam. Trenutno sta odprta dva javna razpisa. Za kreditiranje naložb varstva okolja pri občanih je na voljo 12 milijonov evrov, za naložbe pravnih oseb pa je na voljo 20 milijonov evrov sredstev.

Sklad za dodelitev kreditov razpologa z državnim premoženjem

Medtem ko vir sredstev za nepovratne spodbude predstavlja obdavčenje energentov, pa sklad za dodelitev kreditov razpolaga s premoženjem države trenutno v vrednosti okoli 90 milijonov evrov. To premoženje mora ohranjati realno vrednost, zato sklad poleg tega tudi sam najema kredite. Trenutna bilančna vsota sklada je 160 milijonov evrov.

vir:STA

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*