Solarix

prihranek1

Razpis subvencij ekosklad 2010

By on 16.07.2010

Razpis subvencij ekosklad 2010 – zaprt

V petek, 21.5.2010 je bil na straneh EKO sklada objavljen razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za učunkovito rabo energije. Pod ukrep -A- spada tudi vgradnja sprejemnikov sončne energije za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju objekta. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 150 eur/m2 netto površine sprejemnikov, oziroma do 25% celotne investicije. Za vakuumske sprejemnike ta znaša višina spodbude 200 eur/m2 netto površine.

______________________________________________________________________________________________________

Subvencije za solarne sisteme

Preberite podrobnosti o subvencijah eko sklada za solarne sisteme.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

Subvencije za toplotne črpalke

Preberite podrobnosti o subvencijah eko sklada za toplotne črpalke.

C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe


Vsak kandidat za pridobitev nepovratne finančne spodbude mora slediti naslednjemu postopku:

Pred vgradnjo sprejemnikov je potrebno na naslov EKO sklada (EKO sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana) poslati nasledno dokumentacijo

– Izpolnjeno vlogo za kandidiranje na javnem razpisu
– Veljavni originalni predračun izvajalca
– Fotografija dela stavbe kjer bodo vgrajeni sprejemniki in hranilnik toplote. Na sliki mora biti označeno mesto postavitve. Iz slik mora biti tudi razvidna hišna številka objekta

Po obravnavi vloge pošlje EKO sklad, v primeru odobritve vloge, pogodbo, ki jo mora vlagatelj v roku 15 dni vrniti podpisano na naslov EKO sklada. Če se ta rok zamudi se smatra, da je vlagatelj od prošnje odstopil. V primeru zavrnitve vloge pa ima vlagatelj 15 dni časa za dopolnitev. Po vrnjeni podpisani pogodbi ima investitor 6 mesecev časa za dokončanje naložbe.

Po zaključku naložbe je investitor dolžan poslati na EKO sklad naslednje dokumente:

– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta investitor in izvajalec
– račun s popisom del in materiala
– potrdilo o plačilu izstavljenega računa

Plačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši v največ 30 dneh po prejemu zgoraj navedene dokumentacije. Nepovratna finančna sredstva se bodo dodeljevala tudi za solarne sisteme zgrajene v času od 9.10.2009 do 21.5.2010. Postopek za pridobitev subvencije je nekoliko drugačen in si ga lahko preberete na spletni strani www.ekosklad.si

Opozorilo: Za potrdilo o plačilu računa za vgradnjo solarnega sistema ne velja samo izjava izvajalca. Kot potrdilo o plačilu velja npr. kopija plačilnega naloga BN 02, izpis potrdila o plačilu iz spletne banke, kopija blagajniškega prejemka oziroma kopija potrdila o plačilu.

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*