Solarix

strategija1

Subvencije Eko sklad 2012

By on 23.12.2012

Eko sklad kredite dodeljuje sproti, pri nepovratnih sredstvih so še zamude

Na letošnja javna poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) so doslej na Eko skladu prejeli že več kot 4.400 vlog občanov. Kot so nam odgovorili v okoljskem skladu, je približno 4.500 lanskih vlog še vedno neobdelanih. Pri dodeljevanju kreditov čakalne vrste doslej na Eko skladu pravzaprav niso imeli, pri podeljevanju nepovratnih sredstev pa je zaradi izjemno velikega števila prejetih vlog na lanskih javnih pozivih doslej že prišlo do zamud pri njihovi obdelavi.

»Na podlagi doslej prejetih vlog ocenjujemo, da bomo vsa razpisana sredstva za vloge, prejete do konca leta 2011, to je do zaključka javnega poziva, razdelili,« odgovarjajo v Eko skladu. Ugotavljajo namreč, da bo letos manj vlog občanov kot lani, ker nepovratna sredstva niso več namenjena zamenjavi oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz PVC. Od letošnjih vlog so sicer pregledali že več kot 60 odstotkov. Na podlagi teh naj bi bilo največ nepovratnih sredstev dodeljenih za toplotno izolacijo fasad, sledijo naložbe v kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso ter naložbe v vgradnjo toplotnih črpalk. Na podlagi vlog, prejetih na lanskem osrednjem javnem pozivu, pa je največ sredstev dodeljenih za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, sledijo naložbe v toplotno izolacijo fasad in vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Poleg dveh javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude občanom v skupni vrednosti 12 milijonov evrov, od tega dva milijona evrov za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah, je Eko sklad letos objavil tudi nov javni poziv za ugodno kreditiranje okoljskih naložb občanov v obsegu osem milijonov evrov in javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike v skupni vrednosti 20 milijonov evrov. Javna poziva sta odprta do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. januarja 2012.

Na letošnji javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov so na Eko skladu doslej prejeli le 30 vlog, odobrenih je 28 kreditov v skupni vrednosti dobrih 300 tisoč evrov, od tega največ za nakup okolju prijaznih vozil, sledijo naložbe v toplotno izolacijo fasad ter solarne ogrevalne sisteme. Na javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov, ki je bil objavljen ob koncu aprila letos, pa na sklad še ni prispela nobena vloga. Za vloge, prejete na podlagi lanskega javnega poziva, je bilo največ sredstev dodeljenih za postavitev sončnih elektrarn.

Subvencije Eko sklad: Še vedno veliko nepopolnih vlog

Na Eko skladu pa tudi na letošnjih javnih pozivih za dodeljevanje nepovratnih sredstev ugotavljajo, da je še vedno precej vlog nepopolnih. Vlagatelji ne preberejo javnega poziva natančno in dovolj skrbno, zato se še vedno dogaja, da kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za že izvedeno naložbo, pojasnjujejo v Eko skladu. To je seveda razlog za zavrnitev takšne vloge. V Eko skladu poudarjajo, da se spodbude dodeljujejo le za nove naložbe, ki bodo na stanovanjski stavbi izvedene po vložitvi vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Dogaja se tudi, da vlagatelji prilagajo predračune, ki niso originalni ali niso veljavni oz. ne priložijo vseh zahtevanih prilog, kot so fotografije, ki izkazujejo stanje pred izvedbo naložbe.

Poleg navedenega pa letos v okoljskem skladu ugotavljajo nepopolnosti vloge v primerih, ko so vlagatelji solastniki nepremičnine, na kateri se naložba izvaja, a ne predložijo soglasja solastnika za izvedbo te naložbe. Zaradi nepopolnih vlog so vlagatelji pozvani k dopolnitvi, kar pa podaljšuje čas obdelave vloge.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*