Solarix

subvencije

Subvencije Eko sklad

ekosklad

EKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in je največja finančna ustanova pri nas namenjena spodbujanju okoljski naložb, med katere spada tudi prehod iz okolju škodljivih na okolju prijaznejše vire ogrevanja. V sklopu posameznih aktualnih razpisov za nepovratna finančna sredstva in kreditiranje okoljskih naložb fizičnih in pravnih oseb so sredstva namenjena tudi vgradnji sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, torej tudi za solarne sisteme.

 

25.4.2016

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 2.2.2016 (številka zadnje obdelane vloge je 9.180).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

15.3.2016

Subvencije Eko Sklada 2016

Obveščamo vas, da je izšel nov Javni poziv 37SUB-OB16 za NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so uvrščene v degradirana območja.

Več si lahko preberete na naši strani Subvencije Eko Sklada 2016.

 

15.2. 2016

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 28.9.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 6.952).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

1.2. 2016

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 15.9.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 6.667).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

19.1.2016

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 25.8.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 6.263).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

10.1.2016

Eko sklad subvencije podaljšane v 2016

Eko sklad je na svoji spletni strani naznanil, da so nepovratna finančna sredstva za javni poziv 29SUB-OB15 do nadaljnjega na voljo tudi v letu 2016. Kot je zapisano v njihovem sporočilu z dne 8.1.2016, so za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad in izpolnjujejo pogoje javnega poziva, sredstva zagotovljena.

 

31.12.2015

JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15


Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje.

29.12.2015

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Število prejetih vlog: 8.660
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 5.8.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 5.896).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

23.12.2015

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je podaljšal veljavnost nekaterih javnih pozivov

Nadzorni svet Eko sklada je sprejel podaljšanje javnega poziva 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov do porabe sredstev oz. do 31.3.2016, podaljšanje javnih pozivov 29SUB-OB15 in 30SUB-OB15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah in javnih pozivov 31SUB-EVOB15 in 32SUB-EVPO15 za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam do objave zaključka javnih pozivov v Uradnem listu RS. Razpisana sredstva na vseh omenjenih javnih pozivih namreč do konca tega leta ne bodo razdeljena, zato je njihova veljavnost podaljšana z namenom, da bodo upravičencem tako krediti kot nepovratne finančne spodbude na voljo do objave novih javnih pozivov v letu 2016.

18.12.2015

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Število prejetih vlog: 8.427
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 27.7.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 5.702).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

1.12.2015

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Število prejetih vlog: 8.048
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 24.6.2015 (številka zadnje obdelane vloge je 4.845).
Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

1.11.2015

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Za vs e vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.
JAVNI POZIV 29SUB-OB15
Število prejetih vlog: 7.568
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 12.6. 2015 (številka zadnje obdelane vloge je 4.269). Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge.

 

28.8.2015

OBVESTILO KANDIDATOM ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Vloge za pridobitev nepovratnih sredstev se pregledujejo po vrstnem redu glede na datum prispetja na Eko sklad. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi, vlagatelji popolnih vlog pa bodo prejeli odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in pogodbo v podpis.Po oddaji vloge na naslov Eko sklada lahko začnete z izvajanjem naložbe, na katero se vloga nanaša. Po prejemu odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po zaključku naložbe morate na Eko sklad poslati še izvod podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude ter dokumentacijo o zaključku naložbe, skladno z določili 2. člena omenjene pogodbe.Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo.

15.8.2015

JAVNI POZIV 29SUB-OB15

Število prejetih vlog: 6.300Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 18. 5. 2015 (številka zadnje obdelane vloge je 2.347).

5.6.2015

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, objavlja nova javna poziva za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih spodbud občanom

Višja nepovratna sredstva za nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

24.4.2015

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja nove javne pozive

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015.

9.4.2015

Objava javnih pozivov za dodeljevanje spodbud Eko sklada še v tem mesecu

Eko sklad obvešča vse zainteresirane, da bodo letošnje leto javni pozivi objavljeni predvidoma še v tem mesecu. Za različne ukrepe bo na voljo 30 milijonov EUR kreditov, 14 milijonov EUR nepovratnih sredstev na osnovi Uredbe o prihrankih energije in 8 milijonov EUR iz Sklada za podnebne spremembe (SPS). Pomembno je, da se lahko z deli prične šele po oddaji vloge na Eko sklad.

11.2.2015

Kaj potrebujete za izdelavo energetske izkaznice?

Energetsko izkaznico vam lahko izdela za to usposobljeni strokovnjak, morate pa mu predložiti ustrezne podatke in dokumentacijo.

»Za izdelavo energetske izkaznice so poleg zunanjih mer stavbe potrebni podatki o oknih, izolaciji fasade, strehe in tal ter podatki o ogrevalnem sistemu, morebitnih klimatskih napravah in vgrajenem prezračevalnem sistemu,« pove Brlek, ki vsak torek popoldan tudi brezplačno svetuje v Centru energetskih rešitev (CER).
Podatek o dejanski rabi energije v stanovanjski stavbi ali stanovanju je zgolj koristen, ne pa tudi nujen, doda strokovnjak. Energetska izkaznica se namreč izdeluje za stavbo in torej ne nujno pod trenutnimi pogoji uporabe. »Podatek o dejanski rabi energije ne vpliva na rezultat, ker se za stavbo predpostavi ‘standardna uporaba’, torej uporaba prostorov neodvisno od števila oseb, pogostosti uporabe, dejanske temperature, vlage v prostorih ipd.« Za nestanovanjske stavbe, za katere se izdela merjena energetska izkaznica, pa je ključen podatek o rabi energije, ki mora biti znana za zadnja tri koledarska leta.
Poleg navedenih podatkov je potrebno za izdelavo energetske izkaznice predložiti tudi ustrezno dokumentacijo. Po Brlekovih besedah je v to vštet Projekt izvedenih del (PID) z izdelano gradbeno fiziko za dejansko izvedeno stanje. »Ker pa tega običajno ni, si pomagamo s Projektom za gradbeno dovoljenje (PGD) in pripadajočo gradbeno fiziko, vendar je velikokrat dejansko stanje drugačno od tistega na papirju. Tudi zato je obvezen ogled stavbe oziroma prostorov, na katerem se ugotovi, koliko dokumentacija odraža dejansko stanje na objektu,” poudari energetski svetovalec. V primeru izdelave energetske izkaznice za stanovanje v večstanovanjski hiši pa strokovnjaku predložimo etažni načrt, ki bi ga praviloma morali dobiti pri upravniku večstanovanjske stavbe.

8.2.2015

Obvestilo zavezancem, ki so dolžni plačevati prispevek za energetsko učinkovitost po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije

Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv je v postopku usklajevanja. Ko bo pravilnik usklajen, bo objavljen na spletnih straneh Eko sklada. Takrat bodo na voljo tudi vsi obrazci za poročanje.

6.2.2015

Javni pozivi za dodeljevanje spodbud Eko sklada tudi v letu 2015

Vstopili smo že v mesec februar. Kmalu se bo pričela gradbena sezona za novogradnje in obnove obstoječih stanovanjskih stavb. Investitorji že intenzivno pripravljajo svoje načrte letošnjih ukrepov in slej ko prej se morajo odločiti za način financiranja naložbe. Na tej točki planiranja navadno investitor poizveduje po dodatnih finančnih virih sredstev in se ustavi tudi na Eko skladu.

Eko sklad bo tudi v letu 2015 zagotavljal nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki.

Trenutno Eko sklad zaključuje pripravo Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015, ki je podlaga za objavo javnih pozivov in razpisov. Zaradi poznega sprejema Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije je Eko sklad lahko pripravil poslovni in finančni načrt in ga tudi ustrezno uskladil s pristojnimi ministrstvi šele v mesecu januarju in februarju. Prav tako pa nova uredba zahteva tudi pripravo in sprejem nekaterih internih aktov, ki so potrebni pred začetkom objave javnih pozivov oziroma razpisov. Na podlag navedenega ocenjujemo, da bo postopek obravnave in sprejema poslovnega in finančnega načrta na Vladi RS zaključen v mesecu marcu, kar posledično pomeni, da bodo v tem mesecu tudi objavljeni novi javni pozivi oziroma razpisi.

Navedena uredba zagotavlja Eko skladu več finančnih sredstev za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za letošnje in naslednja leta. Z njimi si bomo prizadevali uresničiti predvsem tri cilje:
– neprekinjeno dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud,
– uvajanje novih ukrepov z okoljskimi učinki in uvajanje novih okolju prijaznih tehnologij in
– spodbujanje energijske obnove javnih stavb, zlasti šol in vrtcev.

27.1.2015

Obvestilo prejemnikom odobrenih nepovratnih finančnih spodbud na podlagi javnih pozivov 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14

Obveščamo vse končne prejemnike odobrenih sredstev nepovratnih finančnih spodbud za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, da so sredstva za izplačilo zagotovljena. Do zamud pri izplačilu sredstev za naložbe na podlagi javnih pozivov 24SUB-OB14 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb) in 25SUB-OB14 (Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb) prihaja zaradi aktivnosti povezanih z ustanavljanjem Sklada za podnebne spremembe, kot proračunskega sklada v okviru Proračuna RS za leto 2015. Zahtevke za izplačila bo MOP Eko skladu lahko predvidoma začelo izplačevati v začetku februarja 2015. Eko sklad mora po prejemu izplačila s strani MOP končnemu prejemniku sredstva nakazati najkasneje naslednji dan.

23.1.2015

Podaljšan javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14, predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za okoljske namene, skladne z razpisnimi pogoji je podaljšan do 31.03.2015.

 1. 11. 2014

OBVESTILO KANDIDATOM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA NA JAVNEM POZIVU 24SUB-OB14

Javni poziv je zaključen. Število prejetih vlog: 9.550.
Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 27. 5. 2014 (številka zadnje obdelane vloge je 7.143). Vloge se pregledujejo po vrstnem redu glede na datum prejema. Vse vloge, ki so pravočasno prispele na Eko sklad, bodo obravnavane glede na vrstni red prispetja popolne vloge. Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas za obravnavo vlog daljši od treh mesecev od prejema vloge.

OBVESTILO VLAGATELJEM, KI IMAJO ŽE PODPISANO POGODBO Z EKO SKLADOM NAKAZILA DODELJENIH SPODBUD:
Dne 7. 11. 2014 se izvajajo nakazila nepovratnih sredstev za vloge, katerih popolna zaključ na dokumentacija je prispela dne 14. 10. 2014. Nepovratne finančne spodbude za naložbe, izvedene pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, pa bodo predvidoma izplačane v 60-ih dneh po prejetju popolne dokumentacije ozaključku naložbe, vendar je trenutno ta čas daljši.

9.9.2014

URADNE URE EKO SKLADA

Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki: 01 241 48 20 vsak dan med 13. in 15. uro ali elektronskem naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kreditiranje
Uradne ure za informacije so vsak delovni dan med 13. in 15. uro.

Nepovratne spodbude
Uradne ure za informacije so vsak delovni dan med 13. in 15. uro.

4.7.2014

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14

Javna poziva sta z današnjo objavo v Ur. l. RS 50/14 zaključena.

16.5.2014

Obvestilo o delnem zaključku Javnega poziva 24SUB-OB14

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb v delu, ki se nanaša na ukrep I.a – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in na ukrep J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, da je Javni poziv 24SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 15/14) v delu, ki se nanaša na ukrep I.a – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in na ukrep J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu, zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa sredstva, razpisana za navedena ukrepa.

28.2.2014

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, BO DANES OBJAVIL NOVA JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2014

Nepovratna sredstva za nove naložbe v stanovanjskih stavbah tudi letos Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev. Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2014 ponudil skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je že pol milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo okolje, danes pa bo razpisanih še 21 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, od tega do 7,5 milijona evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za določene naložbe v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih, to je na območjih občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka zaradi prekomerne obremenjenosti s prašnimi delci PM10.

10.1.2013

EKO SKLAD BO JUTRI OBJAVIL NOVE JAVNE POZIVE ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2013

Za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev

Nadzorni svet Eko sklada je ta teden potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2013 ponudil skupaj 20,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih bo 20 milijonov evrov za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj obremenjujejo okolje.

28.12.2012

JANUARJA NOVI JAVNI POZIVI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA, ZA KREDITIRANJE OBČANOV VEČ SREDSTEV

V petek, 28. decembra bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje veljavnosti javnega poziva za kreditiranje občanov 47OB12, tako da bo veljal do konca februarja 2013. Sredstev bo predvidoma dovolj, znesek razpisanih sredstev je bil povišan za en milijon evrov. Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja.

27.8.2012

OBVESTILO O ZAKLJUČKU JAVNEGA POZIVA 12SUB-OB12 DNE 31. 8. 2012

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo v Uradnem listu Republike Slovenije dne 31. 8. 2012 zaradi porabe razpoložljivih sredstev objavljen zaključek javnega poziva 12SUB-OB12 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Zadnji rok za oddajo vlog je 31. 8. 2012. Najkasneje tega dne morajo vlagatelji vloge oddati osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Zaključuje se zgolj javni poziv 12SUB-OB12, na katerem se dodeljujejo nepovratne finančne spodbude za naložbe v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih stanovanjih, medtem ko ostali javni pozivi do nadaljnjega ostajajo odprti. Vlagateljem, ki so se nameravali prijaviti na javni poziv 12SUB-OB12, vendar pa vloge do dne 31. 8. 2012 ne bodo uspeli oddati, svetujemo, da z oddajo vloge počakajo do objave novega tovrstnega javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, ki bo predvidoma objavljen v začetku prihodnjega leta. Pri tem je potrebno poudariti, da se bodo tudi na prihodnjih javnih pozivih Eko sklada nepovratne finančne spodbude dodeljevale samo za naložbe, ki ob oddaji vloge še ne bodo izvedene.

Eko sklad, j.s.

13.8.2012

URADNE URE EKO SKLADA

Uradne ure za področje kreditiranja so vsak delovni dan od 9. do 15. ure, v petek pa od 9. do 14.30 ure.
Za telefonske informacije smo vam v tem času na voljo na telefonski številki 01 / 241 48 20 ali elektronskem naslovu ekosklad@ekosklad.si.
Uradne ure za področje nepovratnih sredstev so vsak delovni dan od 9. do 12. ure po telefonu ali osebno vsak delovni dan med 9. in 15. uro, v petek pa od 9. do 14.30 ure.  Za telefonska pojasnila lahko pokličete sodelavke Sektorja za nepovratna sredstva ali pišite na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
Marjetka Martinčič, tel. 01 241 48 28; Anita Horvat, tel. 01 241 48 61; Tina Krajnc, tel. 01 241 48 65; Maja Zupančič, tel. 01 241 48 67; Magdalena Lavre, tel. 01 241 48 70
Ema Kozina, tel. 01 241 48 72

10.8.2012

Obvestilo Eko sklada za kandidate nepovratnih sredstev

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Število prejetih vlog: 12.270. Obdelane oz. v dopolnjevanju so vse vloge.

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 12SUB-OB12

Število prejetih vlog: 9.630. Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 21.5.2012.

Obvestilo kandidatom, ki imajo že podpisano pogodbo z eko skladom.

Dne 10.8.2012 so se izvajala nakazila za vloge, katerih popolna zaključna dokumentacija je prispela dne 30.7.2012.

 

1.8.2012

Obvestilo Eko sklada za kandidate nepovratnih sredstev

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Število prejetih vlog: 12.270. Obdelane oz. v dopolnjevanju so vse vloge.

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 12SUB-OB12

Število prejetih vlog: 9.270. Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 14.5.2012.

Obvestilo kandidatom, ki imajo že podpisano pogodbo z eko skladom.

Dne 1.8.2012 so se izvajala nakazila za vloge, katerih popolna zaključna dokumentacija je prispela dne 17.7.2012.

20.4.2012

Obvestilo Eko sklada za kandidate nepovratnih sredstev

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Število prejetih vlog: 12.270. Obdelane oz. v dopolnjevanju so vse vloge.

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 12SUB-OB12

Število prejetih vlog: 3.260. Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 24.1.2012.

Obvestilo kandidatom, ki imajo že podpisano pogodbo z eko skladom.

Dne 12.4.2012 so se izvajala nakazila za vloge, katerih popolna zaključna dokumentacija je prispela dne 5.4.2012.

 

15.3.2012

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 21.12.2011 (številka zadnje obdelane vloge 11406).

 

20.2.2012

OBVESTILO O NAČINU IZVAJANJA UKREPA VGRADNJA TOPLOVODNE KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO JAVNEGA POZIVA 12SUB-OB12 IN 13SUB-OB12

Javna poziva 12SUB-OB12 in 13SUB-OB12 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom pri ukrepu vgradnja toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso določata, da bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in ki mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih).

Javna poziva pri navedenem ukrepu nadalje določata, da morajo imeti naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave, naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Ne glede na zgoraj navedeno pa velja, da vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi kurilni napravi z možnostjo regulacije moči in avtomatskim polnjenjem goriva (npr. peleti, sekanci) v primeru naprav, če kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, določene po standardu SIST EN 303-5 oziroma za kamine po standardu SIST EN 14785. To je tudi v skladu z določili 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 23/11).

Vse izvajalce predmetnega ukrepa in dobavitelje kurilnih naprav na lesno biomaso z avtomatskim polnjenjem, ki izpolnjujejo zahteve prejšnjega odstavka prosimo, da na Eko sklad posredujejo ustrezna merilna poročila, skladna z določili navedenih standardov, ki bodo izkazovala, da naprava tudi pri najmanjši nastavljivi moči izpolnjuje z javnim pozivom določene toplotno-tehnične karakteristike. Po prejemu navedene dokumentacije bomo naprave, h katerim ne bo obvezno prigraditi vodnega toplotnega zbiralnika, označili tudi na seznamu ustrezne opreme, ki ga Eko sklad objavlja na svoji spletni strani.

Hkrati vse izvajalce predmetnega ukrepa in dobavitelje kurilnih naprav na lesno biomaso z ročnim polnjenjem (npr. s poleni) pozivamo, da na Eko sklad posredujejo ustrezno dokazilo o velikosti polnilnega prostora za gorivo (npr. merilno poročilo, prospekt s tehničnimi podatki za napravo), ker bomo skladno z določili zgoraj omenjene uredbe preverjali, če bo volumen vodnega toplotnega zbiralnika, ki bo napravi prigrajen, izpolnil zahtevani kriterij 12 l na velikost polnilnega prostora za gorivo.

 

6.2.2012

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 2.11.2011 (številka zadnje obdelane vloge 9644).

23.1.2012

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 12.10.2011 (številka zadnje obdelane vloge 8842).

 

17.1.2012

Na voljo je 11,8 milijona evrov nepovratnih sredstev Eko sklada

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom, občinam in podjetjem za najrazličnejše ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Slovenski okoljski sklad je na začetku januarja 2012 objavil nabor šestih javnih pozivov, do konca marca 2012 pa so podaljšali in za podjetja povišali višino sredstev za kreditiranje okoljskih naložb.

 

1.1.2012

Več možnosti za pridobitev ugodnega kredita in subvencije za isto naložbo

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom v letu 2012, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov, kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem bo veljalo, da skupni znesek nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Pod temi pogoji bodo od 30. decembra dalje lahko najeli ugoden kredit tudi tisti občani, ki so že pridobili pravico do subvencije, pa naložbe še niso izvedli. Obrestna mera kreditov je določena v višini trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada.

30.12.2011

NOVI JAVNI POZIVI ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV V LETU 2012

Eko sklad bo danes objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev v prihodnjem letu. Skupaj bo razpisanih 11,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Za  ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah bo na voljo 10 milijonov evrov. Za naložbe v nizkoenergijske in pasivne gradnje ali obnove stavb v lasti občin za izvajanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti bo razpisan 1 milijon evrov. Skupaj 800.000 evrov pa bo na voljo za naložbe v vozila, ki manj obremenjujejo okolje.

Tehnične zahteve za posamezne ukrepe v stanovanjskih stavbah bodo podobne kot v letu 2011. Nekoliko strožji bodo pogoji za sofinanciranje toplotnih črpalk, ki z razvojem tehologij postajajo bolj učinkovite. Pri fasadnih sistemih bodo priznani le tisti sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004, ki zagotavlja garancijo za izvedbo. Pri vgradnji centralne kurilne naprave na lesno biomaso bo zaradi spremembe predpisov veljala dodatna zahteva za ustrezen vodni toplotni zbiralnik. Višine spodbud bodo enake kot lani, nekoliko višje pa bodo spodbude za toplotne črpalke tipa zemlja-voda in voda-voda.

Na področju omejevanja emisij v prometu se zaradi neizvedljivosti ukinjajo omejitve najmanjših dosegov električnih vozil, medtem ko višina spodbud ostaja enaka. Za vozila javnega potniškega prometa na stisnjen zemeljski ali bioplin bodo višine pomoči diferencirane glede na velikost podjetja, ki bo pomoč prejelo.

V letu 2012 bodo veljali naslednji javni pozivi:

Javni poziv 12SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabeobnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Javni poziv 13SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti  večstanovanjskih stavb

Javni poziv 14SUB-VIS12
Nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Javni poziv 15SUB-EVOB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila

Javni poziv 16SUB-EVPO12
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila

Javni poziv 17SUB-AVPO12
Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do konca leta 2012 oziroma do objave zaključka.

22.12.2011

Eko sklad bo nadaljeval z dodeljevanjem subvencij in kreditov tudi v letu 2012

V letu 2011 so lahko podjetja, občani, pa tudi občine izkoristile ugodne okoljske kredite ter nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje Eko sklad. Skupaj je slovenski okoljski javni sklad objavil kar šest javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude in dva javna poziva za kredite za financiranje okoljskih naložb. Za leto 2012 napovedujejo podoben nabor javnih pozivov.

5.12.2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 6SUB-OB11

Glede na veliko število prejetih vlog je trenutni čas za obravnavo vlog, lahko nekoliko daljši od treh mesecev od prejema vloge.

Vloge se pregledujejo po vrstnem redu glede na datum prejema. Na javnem pozivu so trenutno v obdelavi vloge, ki so prispele dne 2.9.2011 (številka zadnje obdelane vloge je 7339).

Vir: Eko sklad

23.11.2011

Trije od štirih javnih pozivov Eko sklada za energetske rešitve v prometu

Eden izmed njih 200.000 evrov namenja občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, drug javni poziv pa bo za iste naložbe omogočil dodelitev nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in podjetnikom posameznikom. Razpisana vsota v ta namen bo 300.000 evrov.

Omenjena javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne spodbude tudi za predelavo obstoječih vozil na način, da se serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti z električnim pogonskim agregatom, če bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi oz. homologacija, opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija vozila. Iz Eko sklada so nam sporočili, da so na javni poziv 9SUB-EVPO11, ki vključuje nepovratno finančno spodbudo pravnim osebam za baterijska električna vozila, prispele tri vloge za skupno pet vozil, na javni poziv 8SUB-EVOB11 za nepovratno finančno spodbudo občanom za tovrstna vozila pa 15 vlog za skupno 15 baterijskih električnih vozil. Ob tem poudarjajo, da odločb o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za te ukrepe še niso pričeli izdajati.

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo bo po obeh javnih pozivih enaka, in sicer bo najvišja znašala 5000 evrov za nova baterijska električna vozila z nič CO2 emisijami na izpustu in minimalnim dosegom 100 kilometrov, za ostale kategorije pa bo nižja. Za predelavo obstoječega vozila bo spodbuda 4000 evrov, v isti višini pa tudi za nova priključna hibridna vozila z minimalnim dosegom 50 kilometrov.

Nepovratna sredstva tudi za javne prevoznike

Tretji javni poziv, namenjen večji energetski učinkovitosti v prometu, pa je namenjen podjetjem ali podjetnikom, izvajalcem gospodarskih javnih služb ali koncesionarjem, ki izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu. Javni poziv je v tem primeru namenjen nakupu novih serijsko proizvedenih avtobusov za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin, in ki bodo prvič registrirani v Sloveniji. V ta namen bo skupaj na voljo 300.000 evrov nepovratnih sredstev.

Spodbujanje obnove občinskih izobraževalnih objektov

Poseben javni poziv pa v Eko skladu namenjajo spodbuditvi ukrepov gradnje ali obnove stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter dejavnosti knjižnic ali glasbenih šol. Poziv bo ponudil 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev občinam, ki so že sprejele lokalni energetski koncept in načrtujejo novogradnjo ali energijsko obnovo navedenih stavb v pasivni ali nizkoenergijski tehnologiji.

Zaradi velikega povpraševanja še dodatna sredstva

Kot dodajajo v Eko skladu, bodo zaradi velikega povpraševanja in večjega obsega na podlagi energetskega zakona zbranih sredstev zagotovili tudi dodatna sredstva občanom za že objavljena javna poziva za nepovratna sredstva, ki so namenjena ukrepom učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah. Skupaj nameravajo zagotoviti dodatnih šest milijonov evrov, kar naj bi zadoščalo za vse vloge občanov, ki jih bodo prejeli do konca tega leta.

Vlada je oktobra prav tako sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, kar mu omogoča, da že ta teden začenja z izvajanjem novih programov za izboljšanje energetske učinkovitosti skladno z energetskim zakonom, ki z določitvijo dodatka in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti zagotavlja tudi vir sredstev za financiranje teh programov.

Vir: Energija doma

 

17.11.2011

Do konca leta so odprti še vsi razpisi Eko sklada

Javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb, 45OB11 za občane in 46PO11 za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike veljata do konca januarja 2012. Za kreditiranje občanov je razpisanih osem milijonov evrov in je na voljo še dovolj sredstev, pravijo na Eko skladu. Dodajajo, da bodo tudi prihodnje leto občanom na voljo ugodni krediti Eko sklada po podobnih pogojih. So pa zato že v precejšnji meri angažirana razpisana kreditna sredstva za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike, vendar na Eko skladu pravijo, da bodo predvidoma razpisani znesek 20 milijonov evrov povečali za pet milijonov evrov. Prihodnje leto bodo za nadaljevanje kreditiranja pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov objavili nov javni poziv, ki bo podoben letošnjemu.

Za občane sta do konca leta odprta tudi razpisa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe URE in rabe OVE v eno- ali dvostanovanjskih stavbah ter za nekatere ukrepe v stanovanjih (6SUB-OB11) in v večstanovanjskih stavbah (7SUB-Ob11). Za oba javna poziva je na voljo skupaj 18 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki bodo zadoščala do konca leta, v letu 2012 pa bo Eko sklad objavil nova razpisa.

Za občane in za pravne osebe sta na voljo tudi javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nakup baterijskih električnih vozil. Za občane velja javni poziv 8SUB-EVOB11 z razpisanim zneskom 200.000 evrov, za pravne osebe pa 9SUB-EVPO11, kjer je na voljo 300.000 evrov. V Eko skladu ocenjujejo, da bodo razpisana sredstva zadoščala do konca leta 2011, za leto 2012 pa bodo objavili podobna nova javna poziva. Za pravne osebe, ki izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, je v veljavi javni poziv 11SUB-AV11 za nakup novih serijsko proizvedenih avtobusov za potrebe javnega potniškega prometa, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Razpisanih je 300.000 evrov sredstev. Občinam pa je namenjen javni poziv 10SUB-VIS11 za prenovo ali novogradnjo stavb za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji. Za ta namen je letos na voljo 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, podoben javni poziv pa objavljen tudi za leto 2012.

Pred odločitvijo o naložbi pridobite ustrezne predračune izvajalcev

Na Eko skladu sicer pravijo, da ni potrebe po hitenju z vlogami za pridobitev sredstev, saj bodo vsi našteti podobni javni pozivi objavljeni tudi prihodnje leto. Svetujejo pa občanom, naj se čim prej odločijo za izvedbo naložb v izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, kjer so lahko prihranki energije visoki in stroški rabe energije posledično toliko nižji. “Pomembno je, da investitorji pred odločitvijo o naložbi preverijo razpisne zahteve za posamezen ukrep in pridobijo ustrezne predračune izvajalcev, nato pa še pred izvedbo pošljejo vlogo na Eko sklad,” svetujejo. Kot še pravijo, si prizadevajo ohraniti uveljavljen sistem dodeljevanja spodbud za navedene ukrepe, ki se bo izvajal brez prekinitev in v takem obsegu, da bodo sredstva zadoščala za vse prosilce, ki izpolnjujejo pogoje po pozivih.

Vir: Energija doma

10.10.2011

Zradi velikega povpraševanja še dodatna sredstva

Kot dodajajo v Eko skladu, bodo zaradi velikega povpraševanja in večjega obsega na podlagi energetskega zakona zbranih sredstev zagotovili tudi dodatna sredstva občanom za že objavljena javna poziva za nepovratna sredstva, ki so namenjena ukrepom učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah. Skupaj nameravajo zagotoviti dodatnih šest milijonov evrov, kar naj bi zadoščalo za vse vloge občanov, ki jih bodo prejeli do konca tega leta.

Vlada je prejšnji teden sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, kar mu omogoča, da že ta teden začenja z izvajanjem novih programov za izboljšanje energetske učinkovitosti skladno z energetskim zakonom, ki z določitvijo dodatka in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti zagotavlja tudi vir sredstev za financiranje teh programov.

6.10.2011

Nepovratna sredstva letos prvič tudi za občinske stavbe

Nepovratna sredstva Eko sklada bodo letos prvič namenjena tudi gradnji ali celoviti prenovi stavb v lasti občin, kjer se izvajajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v okviru vrtcev, osnovnih in glasbenih šol ali knjižnic, pojasnjujejo na Eko skladu. Za ta namen bo razpisanih 4,5 milijonov evrov do konca leta 2011.

Kot nam je pred kratkim v intervjuju zaupal tudi prvi mož Eko sklada Franc Beravs, so na skladu načrtovali, da bodo iz prispevka iz naslova uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih letos dobili le 12 milijonov evrov, a ker ve…

 

 1. 9. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na javnih pozivih 3SUB-OB10, 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10 na dan 7.9.2011, ki je objavljena tu.

 1. 8. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 26.8.2011, ki je objavljena tu.

 1. 8. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 22.8.2011, ki je objavljena tu.

Uradne ure Eko sklada

Uradne ure za področje kreditiranja so vsak delovni dan od 9. do 15. ure, v petek pa od 9. do 14.30 ure. Za telefonske informacije smo vam v tem času na voljo na telefonski številki 01 / 241 48 20.

Uradne ure za področje nepovratnih sredstev so vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Za telefonska pojasnila lahko v istem času pokličete strokovne sodelavke Sektorja za nepovratna sredstva.

 • Maja Zupančič, tel. 01 / 241 48 67
 • Ema Kozina, tel. 01 / 241 48 72
 • Magdalena Lavre, tel. 01 / 241 48 70
 • Anita Černoša, tel. 01 / 241 48 61
 • Marjetka Martinčič, tel. 01 / 241 48 28
 1. 8. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 16.8.2011, ki je objavljena tu.

 1. 7. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 21.7.2011, ki je objavljena tu.

 1. 7. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 14.7.2011, ki je objavljena tu.

 1. 7. 2011

Seznam toplotnih črpalk za uveljavljanje subvencij Eko sklada

Na spodnji povezavi vam posredujemo seznam vseh toplotnih črpalk, ki so primerne za uveljavite subvencije pri Eko skladu.

Seznam toplotnih črpalk za uveljavitev subvencij Eko sklad

 1. 7. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 4.7.2011, ki je objavljena tu.

27.6.2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 27.6.2011, ki je objavljena tu.

15.6.2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 10.6.2011, ki je objavljena tu.

13.6.2011

Eko sklad: kredite dodeljuje sproti, pri nepovratnih sredstvih so še zamude

Na letošnja javna poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) so doslej na Eko skladu prejeli že več kot 4.400 vlog občanov. Kot so nam odgovorili v okoljskem skladu, je približno 4.500 lanskih vlog še vedno neobdelanih.

Več si lahko preberete na Subvencije Eko sklada 2011.

 1. 6. 2011

Seznam toplotnih črpalk za uveljavljanje subvencij Eko sklada

Na spodnji povezavi vam posredujemo seznam vseh toplotnih črpalk, ki so primerne za uveljavite subvencije pri Eko skladu.

Seznam toplotnih črpalk za uveljavitev subvencij Eko sklad

 1. 6. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 3. 6. 2011, ki je objavljena tu.

 1. 5. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 24. 5. 2011, ki je objavljena tu.

 1. 5. 2011

Nov javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih zasebnikov

V petek, 29. aprila je bil v Uradnem listu RS, št. 32/2011 objavljen nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 46PO11, ki ponuja 20 milijonov EUR za ugodno kreditiranje različnih naložb na področjih varstva okolja.

Upravičene osebe lahko pridobijo ugoden kredit za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, to je proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. Krediti so na voljo še za naložbe v zmanjšanje drugih emisij v zrak, za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki, vključno z zamenjavo azbestnih strešnih kritin, naložbe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo ter letos tudi za začetne naložbe v nekatere okoljske tehnologije.

Posamezen kredit lahko doseže do 2 milijona eurov, za vsako vrsto naložbe pa javni poziv določa tudi najvišji odstotek priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada. Najnižja letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita morebitna državna pomoč ugotavlja in dodeljuje po pravilu “de minimis” oziroma po pravilih dodeljevanja regionalnih državnih pomoči. Za kredite za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki se določi tako, da ne zagotavlja pomoči države. Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je največ 15 let oziroma do 5 let za nakup opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita.

 1. 5. 2011

OBVESTILO KANDIDATOM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA NA JAVNEM POZIVU 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 10.5.2011, ki je objavljena tu.

 1. 4. 2011

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 22.4.2011, ki je objavljena tu.

 1. 4. 2011

Obvestila kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Vse vloge, ki so pravočasno prispele na Eko sklad, bodo obravnavane glede na vrstni red prispetja popolne vloge. Glede na izjemno veliko število prejetih vlog na vseh treh javnih pozivih je čas za obravnavo vlog prejetih na javni poziv 4SUB-OB10 daljši od šestih mesecev od prejema vloge.

Več si lahko preberete v obvestilu eko sklada.

 1. 3. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10

Vlagatelje vlog za nepovratna sredstva, ki so pravočasno oddali vlogo na javni poziv 4SUB-OB10 ali 5SUB-OB10, obveščamo, da so nepovratna sredstva zagotovljena za vse oddane popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vsi vlagatelji bodo pisno obveščeni o odločitvi glede vložene vloge. Na skladu vloge obravnavamo po vrstnem redu prejema popolne vloge, zaradi velikega števila prejetih vlog pa je čas reševanja daljši od predvidenega 90 dnevnega roka od prejema popolne vloge.

Glede na navedeno vlagatelje pozivamo, da za ukrepe, za katere so vložili vlogo na Eko sklad v letu 2010, ne kandidirajo ponovno v letu 2011. V kolikor bi se posamezen vlagatelj pred izvedbo naložbe odločil, da te ne bo izvedel, naj s pisno vlogo sporoči Eko skladu, da umika vlogo za nepovratna sredstva. Za morebitne načrtovane nove ukrepe ali naložbe lahko ponovno kandidira po pogojih vsakokrat veljavnih pozivov Eko sklada.

Na spodnji povezavi obveščamo vse kandidate, ki so vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddali do vključno 31.12.2010, o stanju vlog na vseh treh omenjenih javnih pozivih na dan 18.3.2011, ki je objavljena tu.

 1. 3. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Vse vloge, ki so pravočasno prispele na Eko sklad, bodo obravnavane glede na vrstni red prispetja popolne vloge. Glede na izjemno veliko število prejetih vlog na vseh treh javnih pozivih je čas za obravnavo vlog prejetih na javni poziv 4SUB-OB10 daljši od šestih mesecev od prejema vloge.

Več si lahko preberete na obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva 2010.

 1. 1. 2011

Obvestilo kandidatom za nepovratna sredstva na javnem pozivu 4SUB-OB10  in 5SUB-OB10

Vlagatelje vlog za nepovratna sredstva, ki so pravočasno oddali vlogo na javni poziv 4SUB-OB10 ali 5SUB-OB10, obveščamo, da so nepovratna sredstva zagotovljena za vse oddane popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.  Vsi vlagatelji bodo pisno obveščeni o odločitvi glede vložene vloge. Na skladu vloge obravnavamo po vrstnem redu prejema popolne vloge, zaradi velikega števila prejetih vlog pa je čas reševanja daljši od predvidenega 90 dnevnega roka od prejema popolne vloge.
Glede na navedeno vlagatelje pozivamo, da za ukrepe, za katere so vložili vlogo na Eko sklad v letu 2010, ne kandidirajo ponovno v letu 2011. V kolikor bi se posamezen vlagatelj pred izvedbo naložbe odločil, da te ne bo izvedel, naj s pisno vlogo sporoči Eko skladu, da umika vlogo za nepovratna sredstva.

Za morebitne načrtovane nove ukrepe ali naložbe lahko ponovno kandidira po pogojih vsakokrat veljavnih pozivov Eko sklada.

 1. 1 .2011

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
6SUB-OB11

Subvencija Eko sklada znaša :

 • za ploščate kolektorje 150 €/m2 neto površine
 • za vakuumske kolektorje 200 €/m2 neto površine

Višina priznane subvencije je do max. 25% celotne vrednosti investicije (z DDV).

Eko Sklad izplača subvencijo direktno na kupčev TRR po končani izvedbi del.

Ostale izračune si lahko ogledate v naši ponudbi solarnih sistemov.

 1. 12. 2010

Oba javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb sta podaljšana do 31. marca 2010

Tudi v prihodnjem letu bo Eko sklad občanom za izvedbo celovitih obnov starejših stanovanjskih stavb ali hkratno izvedbo več ukrepov, katerih skupna vrednost presega 20.000 evrov ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, omogočil tako nepovratne finančne spodbude, kot tudi najem ugodnega kredita, če bodo naložba oziroma ukrepi izpolnili pogoje veljavnega javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za nepovratna sredstva 6SUB-OB11.

 1. 10. 2010

Eko sklad: Novosti pri kreditiranju okoljskih naložb pravnih oseb; občani lahko kredite kombinirajo s subvencijami

Do zdaj so bili do kreditov Eko sklada, ki se nanašajo na zamenjavo azbestnih strešnih kritin, upravičeni le tisti subjekti, ki so azbestno strešno kritino zamenjevali na objektih za izvajanje javne službe na področju zdravstva, vzgoje, šolstva in socialnega varstva, od danes naprej pa bodo ugodne kredite za zamenjavo azbestne strešne kritine lahko pridobili vsi upravičeni subjekti na javnem pozivu 44PO10 ne glede na status objekta.

10.08.2010

Obvestilo Ekosklada kandidatom za nepovratna sredstva 2010

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je objavil tri javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev v skupni višini 18 milijonov evrov. Dokumentacija za javna poziva 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10 je na voljo na spletnih straneh Eko sklada v rubriki razpisi z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami.

17.06.2010

Eko sklad prejel že skoraj 4.000 vlog za subvencioniranje ekonaložb

Eko sklad, ki je konec maja objavil tri javne pozive za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za rabo obnovljivih virov energije oz. večjo energijsko učinkovitost stavb v skupni vrednosti 18 milijonov evrov, je do sedaj prejel že skoraj 4.000 vlog občanov.

21.5.2010

Aktualni razpis subvencij ekosklad

V petek, 21.5.2010 je bil na straneh EKO sklada objavljen razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za učunkovito rabo energije. Pod ukrep -A- spada tudi vgradnja sprejemnikov sončne energije za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju objekta. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 150 eur/m2 netto površine sprejemnikov, oziroma do 25% celotne investicije. Za vakuumske sprejemnike ta znaša višina spodbude 200 eur/m2 netto površine…

17.5.2010

Razpis eko sklada za okoljske naložbe bo 21. maja

Vlada je v četrtek sprejela program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti. Izvajalec programa je Eko sklad, kjer so sprejetje programa, kot pravi direktor Franc Beravs, že težko pričakovali, saj opažajo velik interes občanov. Na voljo bo 18 milijonov evrov, razpis bo objavljen 21. maja…

30.4.2010

Obvestilo Eko sklada o nepovratnih sredstvih za okoljske naložbe

Z dodeljevanjem nepovratnih sredstev občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti v letu 2010 bo Eko sklad pričel po potrditvi ustreznega programa na Vladi RS, predvidoma v mesecu maju. Po objavi javnih pozivov bo na voljo dokumentacija za prijavo.

Nepovratna sredstva bodo na voljo za vrsto posameznih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, poseben javni poziv pa bo namenjen energijski obnovi večstanovanjskih stavb, ki bo vključevala toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnjo delilnikov na grelnih telesih z daljinskim odčitavanjem. V tem primeru bodo lahko vlogo vložili upravniki večstanovanjskih stavb.

Aprila 2010 novi razpis za okoljske naložbe

Eko sklad bo predvidoma aprila objavil razpis 44PO10 za kreditiranje okoljskih naložb v Sloveniji. Za 20 milijonov evrov se bodo lahko potegovala tudi mala in srednja podjetja, če bo zanimanja veliko, pa obljubljajo dodatnih pet milijonov evrov razpisanih sredstev.

Subvencije EKO SKLAD znaša :

 • za ploščate kolektorje 150 €/m2 neto površine
 • za vakuumske kolektorje 200 €/m2 neto površine

Višina priznane subvencije je do max. 25% celotne vrednosti investicije (z DDV).

Eko Sklad izplača subvencijo direktno na kupčev TRR po končani izvedbi del .

Ostale izračune si lahko ogledate v naši ponudbi solarnih sistemov