Subvencije Eko sklad

EKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in je največja finančna ustanova pri nas namenjena spodbujanju okoljski naložb, med katere spada tudi prehod iz okolju škodljivih na okolju prijaznejše vire ogrevanja. V sklopu … Continue reading Subvencije Eko sklad