Solarix

subvencije 2016

Subvencije Eko sklada 2016

By on 21.03.2016

Subvencije Eko Sklada za leto 2016

Obveščamo vas, da je izšel nov Javni poziv 37SUB-OB16 za NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Na seznamu Eko Sklada boste našli tudi vse naše zmagovalne modele.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so uvrščene v degradirana območja.

Iz razpisanih sredstev je mogoče med drugim financirati priznane stroške naložbe za vgradnjo:

  • toplotnih črpalk za centralno ogrevanje ter
  • prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo)
  • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
  • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude za solarni sistem znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2.

Višina nepovratne finančne spodbude za kurilno napravo za lesno biomaso znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
2.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.
Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 3.100 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda;
– 1.250 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

 

LETOŠNJE NOVOSTI EKO SKLADA NA PODROČJU OGREVALNIH TOPLOTNIH ČRPALK

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko) tipa zrak/voda, voda/voda in slanica/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:

tabela izkoristkov eko sklad 2016

Besedilo poziva je v celoti dostopno na naslednji povezavi: Subvencije Eko sklad 2016.

Subvencije Eko sklad

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*