Solarix

Subvencije za solarne sisteme 2010

By on 23.08.2010

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUB-OB10.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del in opreme ter vrsto in površino sprejemnikov sončne energije (SSE). Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja samograditeljske skupine o sodelovanju v skupini in original zbirnega spiska materiala za SSE.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nabavo in vgradnjo hranilnika toplote;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.

Višina priznanih sredstev:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije, vendar ne več kot:
– 150 € na m2 neto površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki in
– 200 € na m2 neto površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, spodbuda znaša 75 € na m2 neto površine vgrajenih sprejemnikov.

Več na www.ekosklad.si

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*