Solarix

Subvencije za toplotne črpalke 2010

By on 23.06.2010

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUB-OB10.

C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za serijsko izdelane toplotne črpalke, na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki obvezno vključuje nabavo in namestitev toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za:

 

Subvencije Eko sklad za toplotne črpalke
Vrsta Toplotne črpalke Tip TČ Minimalno grelno število pri določenih pogojih po standardu EN

priprava sanitarne tople vode
(200 ali več litrski hranilnik toplote)
zrak/voda 3 A20/W15-W45 EN 255/3
ogrevanje prostorov in sanitarne vode voda/voda 5,1 W10/W35 EN 14511
ogrevanje prostorov in sanitarne vode zrak/voda 4,5 E4/W35 EN 14511
ogrevanje prostorov in sanitarne vode zemlja/voda 4,3 B0/W35 EN 14511
ogrevanje prostorov in sanitarne vode zrak/voda 3,3 A2/W35 EN 14511

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne črpalke;
– nabavo in namestitev hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

Višina sredstev:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode tipa voda/voda ali zemlja/voda;
– 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,6;
– 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,3 do 3,6.
Višina spodbude za toplotno črpalko za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe in
ne več kot 250 €.

Več na www.ekosklad.si

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*