Solarix

Viewing: življenjska doba solarnih sistemov

solarni sistem

Pogosta vprašanja o solarnih sistemih

By on 7.09.2009

Kako zavarujem kolektorje pred točo? Vsi kolektorji iz ponudbe Solarix so testirani v skladu s certifikatom Solar Keymark. V kolikor so vremenski vplivi tako zelo neugodni, da gre za višjo silo, je škoda na kolektorjih lahko zavarovana v sklopu zavarovanja