Solarix

graph-163549_1280

Ugodno kreditiranje

By on 23.04.2013

Za vas lahko pripravimo predlog obročnega odplačevanja. Predstavimo Vam informativni izračun obročnega odplačevanja.  Priporočamo Vam izbor kreditiranja iz ponudbe Eko-sklada ali Banke Sparkasse. Podrobnejše informacije vam predstavimo ob dogovoru o ponudbi. Strankam za energetsko učinkovito obnovo ponujamo kredit z efektivno letno obrestno mero 3,02%

Banka Sparkasse je članica ”Konzorcija pasivna hiša” in z zagotavljanjem ugodnih pogojev financiranja spodbuja ter omogoča gradnjo pasivnih hiš (ali zelo dobrih nizkoenergijskih hiš od 15-30 kWh/m2a).

Ugodno kreditiranje – financiranje za nakup ali gradnjo pasivne hiše

Kot ena izmed prvih bank v Sloveniji za kupce oz. graditelje pasivnih hiš ponujamo kredit z izjemno ugodno efektivno obrestno mero: 2,78%.*

*Izračun velja v primeru kredita 100.000 evrov na 20 let in črpanja kredita na dan 20. 08. 2010. Skupni znesek za plačilo znaša 114.511,37 eur. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu. Obrestna mera je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja in pribitka 1,750%. Pogoji za pridobitev kredita so odprtje računa s prenosom dohodka, predložitev dokumentacije iz katere je razvidno, da gre za gradnjo pasivne hiše in zavarovanje z zastavno pravico na nepremičnini.

Standard pasivne hiše:

Letna potrebna toplota za ogrevanje manj kot 15 kWh/m2a
Skupna letna poraba primarne energije manj kot 120 kWh/m2a
Letna poraba električne energije manj kot 18 kWh/m2a
Toplotne izgube manj kot 10 W/m2
Zrakotesnost n50 manj kot 0,6/h

Standard trilitrske hiše:

Letna potrebna toplota za ogrevanje do 35 kWh/m2a
Zrakotesnost n50 manj kot 1,0/h

Ugodno financiranje za energijsko učinkovito obnovo stanovanjskih stavb

Strankam za energijsko učinkovito obnovo ponujamo kredit z izjemno ugodno efektivno obrestno mero 3,18%.*

*Izračun velja v primeru kredita 50.000 evrov na 20 let in črpanja kredita na dan 20.08.2013. Skupni znesek za plačilo znaša 67.070,20 eurov. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni pri izračunu. Obrestna mera je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja in pribitka 2,100%. Pogoji za pridobitev kredita so odprtje računa s prenosom dohodka, predložitev dokumentacije iz katere je razvidno, da gre za energijsko učinkovito obnovo stavbe in zavarovanje z zastavno pravico na nepremičnini.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*