Solarix

varčevanje in obnovljivi viri energije

Varčevanje in uporaba obnovljivih virov

By on 16.11.2009

Slovenski poslovni odjemalci električne energije na splošno premalo poznajo možnosti učinkovite rabe električne energije in rabe obnovljivih virov energije, teh večinoma tudi ne izkoriščajo, kaže raziskava.

Prav tako v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije niso pripravljeni veliko vlagati, je pokazala prva raziskava o stališčih poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji, ki jo je pripravil Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).

OVE, obnovljivi viri energije

Uporaba obnovljivih virov

Raziskava, ki jo je na reprezentativnem vzorcu 547-ih odjemalcev za SODO opravil Inštitut za marketing pri Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, podaja prvo sliko o odnosu poslovnih odjemalcev električne energije do učinkovite rabe električne energije in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji, je povedal direktor SODO mag. Matjaž Vodušek. Rezultati niso spodbudni, saj kažejo, da večina vprašanih, podjetij in tudi javnih ustanov, varčevanja in rabe obnovljivih virov ne postavlja na vrh svojih prednostnih nalog.

To kažejo tudi ti rezultati: Podjetja večinoma niso pripravljena plačevati višje cene za energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije (69 odstotkov podjetij, ki so sodelovala v raziskavi). Le 6 odstotkov poslovnih odjemalcev je že investiralo v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, le 20% podjetij pa resno razmišlja o vlaganju finančnih virov v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, nadaljnjih 20 % o tem razmišlja, a ne resno, kar polovica poslovnih odjemalcev pa v obnovljive vire energije ne bi vlagala denarja. Poleg tega 30 odstotkov podjetij ne pozna spodbud EKO sklada, posojil s subvencionirano obrestno mero in sredstev kohezijskega sklada EU za učinkovito rabo električne energije pa ne poznajo v približno polovici podjetij.

varčevanje

Vir: www.delo.si

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*