Različni tipi toplotnih črpalk

Namen in delitev toplotnih črpalk

Toplotne črpalke so namenjene ogrevanju zraka v prostoru s talnim ogrevanjem ali radiatorskim ogrevanjem ter ogrevanju sanitarne in bazenske vode. Danes poznamo več vrst toplotnih črpalk. V grobem toplotne črpalke delimo na črpalke, ki kot vir toplote uporabljajo temperaturo zraka in črpalke, ki kot vir toplote uporabljajo energijo podzemlja.

Notranj enote

Notranje enote vsake so hidravlični moduli, ki so opremljeni s krmilno elektroniko in elementi namenjeni kroženju ter uporabi tople vode. Sodobne toplotne črpalke imajo v hidravličnem delu vgrajen toplotni izmenjevalec, ki je ponavadi izdelan iz nerjavečega jekla. Iz tega razloga taka TČ ne potrebuje sredstva proti zamrzovanju, saj ima vgrajen dodaten električni grelec. Glede na izvedbo poznamo kompaktne TČ in takšne v ločeni split izvedbi. Značilnost split izvedb je ta, da so posamezni deli toplotne črpalke lahko nameščeni na različnih lokacijah. Tako je lahko na primer uparjalnik nameščen bližje viru toplote, medtem ko sta zalogovnik toplote in kondenzator nameščena v kotlovnici.

Med toplotne črpalke, ki so enostavne za izvedbo spadata toplotna črpalka zrak voda in toplotna črpalka zrak zrak, saj ti dve vrsti lahko enostavno postavimo ob hišo ali v pokrit prostor in začnemo takoj koristiti. Vsaka TČ ima vgrajen kompresor s pomočjo katerega dosega odlične izkoristke tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Zato je uporabna skozi vse leto. Vsaka TČ za ogrevanje sanitarne vode je sestavljena iz agregata, ogrevalnika sanitarne vode, uparjalnika, že prej omenjenega kompresorja in kondenzatorja.

Zunanje in notranje enote

TČ ima zunanjo in notranjo enoto. Naloga zunanje enote toplotne črpalke za ogrevanje zraka je zbiranje toplote energije v zraku in prenos le te preko medija do notranje enote. Notranja enota poskrbi za prenos toplotne energije na vodo, ki se nahaja v ogrevalnem sistemu. TČ za sistem talnega ali radiatorskega ogrevanja vsebuje obtočno črpalko, ekspanzijsko posodo, upravljalnik in električni grelec, ki pomaga pri ogrevanju vode pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Za upravljanje z ventili, črpalkami in sistemskimi deli skrbi krmilna regulacija. Vsaka sodobna TČ vsebuje tudi časovnik, ki ga je moč programirati na ure in dneve, kar nam omogoča, da lahko temperaturo ponoči znižamo, čez dan pa povišamo. Lahko pa si omislite tudi dodatni sobni upravljalnik, ki omogoča nastavitev temperature po posameznih prostorih.

Toplotna črpalka zrak zrak

Toplotna črpalka zrak zrak je v osnovi, po principu delovanja, precej podobna klimatski napravi, s tem da ima TČ zrak zrak tudi možnost ogrevanja zraka.

Toplotna črpalka voda voda

TČ voda voda s pomočjo podtalne vode ogreva zrak, sanitarno ter bazensko vodo. Zato je pri uporabi potrebno izvrtati sesalno vrtino, iz katere črpa vodo v toplotni izmenjevalnik, kjer se zbira energija. Poleg te vrtine potrebuje še ponorno vrtino, ki je od prve oddaljena minimalno deset metrov, da se prepreči mešanje vode.

Toplotne črpalke zemlja voda

Poznamo tudi toplotne črpalke zemlja voda, katerih bistvena razlika v primerjavi z drugimi TČ je, horizontalna ali vertikalna zanka, ki zbira sončno energijo in jo skladišči v zemeljskem ali skalnatem površju.