Prispevki

Varnost pri delu na višini – Kako ravnati in kaj morate vedeti

Delo na višini je eno izmed najnevarnejših del. Čeprav so mnogi delavci, ki se preživljajo z delom na višini, te vajeni in znajo ustrezno ravnati, se gibati in delati, da je verjetnost nezgode minimalna, pa se te pogosto zgodijo. Težava pri delu na višini ni v tem, da bi se zelo pogosto dogajale nezgode, temveč v tem, da so posledice nezgode za poškodovanca lahko zelo hude. Pri tem gre seveda v glavnem za padce z višin.V takih primerih je potem težava s pridobivanjem odškodnine za nesrečo pri delu in pri zakonski odgovornosit.

Del ona višini se v glavnem izvaja na področju gradbeništva. Na tem področju je tudi največ nesreč, tudi s smrtnim izidom. Najpogostejši vzroki za nesreče pri delu na višini so različni. Pogosto gre za ravnanje, ki je povezano s podcenjevanjem tveganja, za nezavarovano delo na višini, ko bodisi delavec ni privezan, bodisi gradbišče (območje dela) ni ustrezno zavarovano (ni odra ali ograje) so pa tudi drugi primeri. OD tega, da gre za uporabo neprimerne opreme (stare lestve, odri, ..) do neprimerne uporabe varnostne opreme in drugih.

Zavedati se morate (tako delodajalci, kot tudi delojemalci), da je priprava gradbišča in uporaba varnostne opreme nujna. Res je, da je lahko izjemno zamudna, stroškovno nesmiselna, ipd. A ko pride do nesreče lahko oba tako delojemalec kot delodajalec po domače povedano “potegneta ta kratko”. Pri neustrezni opremi in varnosti namreč odgovarjata oba. Problem pa nastane pri zavarovalnicah, ki bi sicer krile odškodnine in morebitno zdravljenje, a ga v primeru nezgode pač ne. Prav tako je problem v  tem, da sta odgovorna oba, lahko tudi kazensko.

Naloga je, da se vse možne nesreče vnaprej preprečijo. ŽE tako se zgodijo pre-hitro. Teren oz. območje dela mora biti ustrezno pripravljeno, prav tako pa mora delavec imeti ustrezno varnostno opremo. Potrebno je zato narediti oceno tveganja, katere cilj je, da se nihče ne bo poškodoval ali zbolel od dela, ki ga opravlja in ga bo lahko opravljal varno in dolgoročno.