Vakuumski ali klasični sončni kolektorji

Z vzpodbudami Eko sklada za rabo sončne energije se je v zadnjem času na trgu poja­vilo veliko ponudnikov solar­nih sistemov in sončnih kolektorjev. Ker je investi­cija v solarni sistem dolgoročna naložba, je pred nakupom solar­nega sistema potrebno biti pozoren na številne faktorje, ki bodo zagotavljali brezhibno delovanje in učinkovitost.

vakuumski sončni kolektorji

Pravilno dimenzioniranje

Velikost solarnega sistema je najbolj odvisna od njegovega name­na. Uporabljamo ga lahko za pripravo tople sanitarne vode, kot podpora ogrevanju prostorov ali pa za obe nalogi naenkrat. Pri tem mora­mo upoštevati število članov gospodinjstva in velikost ogrevane površine. Potrebno je še pravilno izbrati konstrukcijo za pritrditev sončnih sprejemnikov, ki je odvisna od tipa kritine, naklona in usmerjenosti strehe. Investitorji običajno posvetijo največ časa izbiri vrste kolektor­ja in njegovemu izkoristku, saj je izbira ploščatih in vakuumskih kolektorjev res velika. Trgovci zelo radi poudarjajo prednost vakuumskih cevnih kolektorjev, ki jo imajo v oblačnem vre­menu. Pri tem se sončni žarki med prehodom skozi oblake in meglo delno odbijejo in delno razpršijo, zato do zemeljske površine prispe manj sončne energije. Količina te energije na kvadratni meter je zato enaka za vakuumske in za ploščate kolektorje. To energijo uspešno zajemajo tudi ploščati kolek­torji z visoko selektivnim nano­som. Prava razlika je torej skrita v toplotni izolativnosti ovoja kolektorja, pri čemer imajo vakuumski kolektorji boljše lastnosti, zlasti manjše toplotne izgube v času nižjih zunanjih temperatur.

Več o dimenzioniranju tukaj https://solarix.si/dimenzioniranje-solarnih-sistemov/

Nepravilno dimenzioniranje

V poletnem času je poraba energije najmanjša, osončenost pa najvišja. Zato se črpal­ke solarnih siste­mov zaustavijo, ko je voda v zalogovniku toplote doseže nastavljeno temperaturo. Če so površine kolektorjev prevelike, so te zaustavitve pogoste, zaradi česar temperatura v ploščatih kolektorjih lahko doseže 180°C, v vakuumskih pa lahko preseže 250°C. Posledice pregrevanja so pospešeno staranje materi­alov in tesnil, kemični razpad protizmrzovalnih dodatkov in poškodbe zaradi toplotnega raztezanja in krčenja. K najhujšim posledicam temperaturnega raztezanja lahko štejemo še »izgubo« vakuuma in »izgubo« stika med materiali na mestih, kjer prihaja do prenosa energije. Vse našteto pa ima lahko ključni vpliv na življenjsko dobo solarnega sistema. Zato se investicija glede na razmerje med ceno, učinkovitostjo in življenjsko dobo, nagiba v prid kvalitetnega panelnega sončnega sprejemnika.

Regulacija

Regulacija spada med pomembnejše dele solarnega sistema, saj nad­zira in krmili delovanje ter s tem omogoča prenos energije iz kolektorjev v ogrevalni sistem. Sodobna regulacija uravnava delovanje števila vrtljajev črpalke, s čimer nadzira tudi hitrost pretoka ogrevalnega medija skozi kolektorje. Zaradi tega, ob manjšem osončenju, medij dalj časa potuje skozi kolektor, ob intenzivnejšem pa hitreje. Za investitorja je zato najpomembnejši podatek izkoristka celotnega solarnega sistema, na katerega poleg omenjenih dejstev vplivajo tudi strokovna vgradnja, garan­cija na dele in hitrost odziva servisne službe posameznega proizvajalca.

vir: varcevanje-energije.si