Biomasa

Energijo, ki jo pridobimo iz biomase, imenujemo bioenergija. Je čista in neoporečna oblika energije, saj v okolju ne povečuje koncentracije CO2. Glede na to, da je Slovenije kar 54% poraščene z gozdovi, je biomasa idealna za ogrevanje. Primerjamo se lahko z Avstrijo, Švedsko in Finsko, ki imajo približno enake naravne pogoje kot mi v Sloveniji, ekološki trend pa se močno povečuje v smeri ogrevanja z biomaso.

Za ogrevanje nas zanima predvsem lesna biomasa, to so sekanci, peleti in briketi. Podrobneje v to skupino primarno spadajo nekakovosten les, lesni ostanki iz vseh področij, pridelan les za pridobivanje energije, stara drevesa in star papir. Ko se poslužujemo te vrste goriva za ogrevanje, zmanjšujemo izrabo fosilnih goriv in obvarujemo naravo pred nadaljnjim onesnaževanjem.

Lesna biomasa

Les je na voljo in neprekinjeno raste že stoletja. Pravzaprav predstavlja uskladiščeno sončno energijo. Les izgoreva brez ostankov žvepla in za razliko od fosilnih goriv je pri gorenju nastajajoči CO2 del naravnega ogljikovega krogotoka. Tako se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti samo tolikšna količina CO2, kot ga nastaja pri trohnjenju v gozdu. Prav tako ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede.  Lesna biomasa je poleg polen ves odpadni lesni material (žagovina, oblovina, odpadki pri sečnji, obrezovanju dreves, itd.), ki ga lahko zmeljemo v sekanceali stisnemo v pelete. Lesna biomasa se uporablja za pridobivanje energije v obliki toplote, hlajenja in elektrike.

Lesni sekanci

Lesni sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekance izdelujemo iz drobnega lesa (les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovosti vhodne surovine in tehnologije drobljenja. Velikost sekancev se prilagaja kurilni napravi.

Lesni peleti

Lesni peleti so sestavljeni iz čistega naravnega lesa. Peleti nastanejo pod visokim tlakom, brez kemično-sintetičnih vezivnih materialov, kontrola kakovosti pa zagotavlja čisto gorivo z malo vlage in visoko kurilno vrednostjo (ca. 5kWh/kg). Peleti se prodajajo v kilogramih, pri čimer je 1 m3 pelet tezak približno 650 kg. Peleti se dostavljajo s cisterno neposredno v skladišče.

Prednosti uporabe biomase:

  • uporabljamo obnovljiv vir energije,
  • uporabljamo sodobno tehnologijo z visokim izkoristkom,
  • prispevamo k čiščenju gozdov,
  • zmanjšujemo onesnaževanje zraka,
  • manjši stroški in tveganje pri transportu in skladiščenju goriva,
  • podpiramo razvoj nove veje okoljske ozaveščenosti tudi z odpiranjem novih delovnih mest

Glede na način izgorevanja pa lahko uporabljamo 2 vrsti tehnologije kotlov za ogrevanje: klasično odgorevanje na rešetki in kurjenje v prezračevalnem kurišču.