Štiri generacije sončnih kolektorjev

Na trgu dobimo mnogo različnih tipov sončnih kolektorjev (SSE), ki jih glede na razvoj tehnologije lahko razvrstimo v štiri generacije. Vsi pretvarjajo sončno energijo v toploto, ki se lahko uporabi za pripravo tople vode ali kot podpora ogrevalnemu sistemu. Razlikujejo se glede na učinkovitost izrabe sončne energije, življenjsko dobo in način montaže. Ločimo dve osnovni izvedbi, ravne in vakuumske sončne kolektorje.

Štiri generacije sončnih kolektorjev

Prvo generacijo SSE predstavljajo klasični – ravni, ki se za izkoriščanje sončne energije uporabljajo že zelo dolgo in so med obstoječimi instalacijami najštevilčnejši. Ker se pri ravnih SSE z zniževanjem zunanje temperature povečujejo toplotne izgube, je razvoj tehnologije kot izolator prinesel vakuum, ki zmanjša izgube toplote v okolico na in tako omogoča visoko učinkovitost SSE. Prav bi bilo, da bi ločili tudi med različnimi tipi vakuumskih SSE. Druga in tretja generacija, to so vsestekleni kolektorji sistema “cev v cevi” in U-cevni SSE, imajo vitalne dele v normalnem zračnem tlaku, ki so zato še vedno podvrženi oksidaciji, kondenzu in s tem staranju. Vakuum je le med stenama dvostenske steklene cevi. Zaradi visoke toplotne vztrajnosti se ti SSE počasi, v kratkih intervalih osončenja neučinkovito odzivajo. Četrta generacija SSE ali pravi vakuumski sončni kolektorji so tisti, pri katerih sta tudi absorber in toplotna cev v vakuumu. Razlika je predvsem v zmogljivosti in odzivnem času. Zmogljivost SSE, ki imajo aktivne dele v vakuumu, se z leti zmanjšuje, odzivni čas pa je krajši.

Prednosti kolektorjev četrte generacije

Celotna notranjost cevi je v visokem vakuumu, absolutni tlak v ceveh je 0,001Pa. Visoki vakuum ščiti vse aktivne dele pred oksidacijo in skoraj popolnoma preprečuje izgube energije v okolico. Dolgotrajna stabilnost vakuuma je zagotovljena z barijevimi lovilci, naparjenimi v notranjosti cevi. V primeru poškodbe posamezne vakuumske cevi sistem zaradi suhega toplotnega spoja nemoteno deluje tudi med popravilom, brez izgubljanja solarne tekočine.

Veliko prednost predstavlja tudi izkoriščanje difuzne svetlobe, kar pomeni, da ti SSE delujejo tudi v slabših svetlobnih pogojih, npr. v oblačnem vremenu. Nizka toplotna inercija jim omogoča izkoristiti energijo tudi v kratkih intervalih osončenja. V primeru neugodne postavitve objekta lahko posamezne vakuumske cevi neodvisno zasučemo za kot do 30° proti jugu, da dosežemo najboljši vpadni kot sončne svetlobe. Večina drugih tipov SSE ne ponuja te možnosti. To je zelo dobra možnost za namestitve SSE na konzole nad slemenom strehe.

vir: instalater.si