Ekologija in ekonomika sončnih kolektorjev

Marsikdo, ki razmišlja o investiciji v sončne kolektorje, za ogrevanje sanitarne vode ali dogrevanje, se stežka odloči, ali so sončni kolektorji dobra naložba ali ne. Pred nekaj leti, ko je bila borzna evforija na vrhuncu, smo prihranke vlagali v vrednostne papirje in pričakovali vsaj 20% letni donos. Danes se mnogi zadovoljijo s 4% obrestmi na vezane vloge. Kaj pa sončni kolektorji? Zaradi lažje ocene se bomo omejili na sistem za ogrevanje sanitarne vode. Povprečen solarni sistem stane od 3.500 do 4.000 EUR (z montažo vred) in ima življenjsko dobo vsaj 15 let. Posebnega vzdrževanja ni, vsakih 5 let je zaželeno zamenjati proti-zmrzovalno tekočino in mogoče opraviti še kakšno malenkost. Skupne stroške ocenimo na 500 EUR. V 15 letih torej investiramo 4.250 EUR.

Prihranek v letu 2010

Večina gospodinjstev letno porabi okoli 400 do 700L kurilnega olja za ogrevanje sanitarne vode, kar pomeni 550 l povprečno. Z vakuumskimi kolektorji bi lahko prihranili 80% vse potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode, kar bi pomenilo 440L. Pri današnjih cenah 0,6 EUR/l, strošek ogrevanja sanitarne vode znese letno 264 EUR.

Napovedi čez 15 let – izračun

Če primerjamo cene iz leta 1995 (kurilno olje smo kupili po 0,2 EUR/l), je v 15 letih prišlo do tri kratnega povišanja cen. Napovemo lahko, da bo cena kurilnega olja še višja in bo rastla enako kot v zadnjem obdobju. Predpostavljajmo 15-letno povprečje po ceni 1,2 EUR/l. V 15 letih bi tako prihranili 6.600 litrov kurilnega olja oziroma 7.920 EUR, kar je skoraj 2-krat več kot smo investirali v kolektorje (več kot 6 % letni donos). Če bi denar imeli na vezani vlogi bi dobili okoli 30% do 60% donos, prav tako bi inflacija v 15 letih pošteno najedla glavnico. Kolektorji lahko obratujejo tudi dlje kot 15 let. Na primer cevi lahko preživijo tudi več kot 50 let, kar pomeni da bo obnova cenejša.

Šteje ekološka ozaveščenost

Na zgornjih predpostavkah lahko zaključimo, da je investicija v sončne kolektorje donosna investicija, vsaj tako dobra kot obveznice ali vezava vloge v banki. Sicer ne moremo reči, da je najboljša, je pa varna. Prav tako ne smemo pozabiti, da ob varčevanju hkrati varujemo tudi naravo in prispevamo k temu, da bodo generacije za nami sploh še imele na razpolago energetske vire. Če bo država omogočila 25% subvencije kot lani, pa dileme glede ekonomske upravičenosti odpadejo v celoti odpadejo. Torej Ekologija in ekonomika sončnih kolektorjev? Odgovor: Da.