Osnovni pomen toplotne črpalke

Klimatske spremembe, vedno večja dnevna potrošnja energije, prizadevanje za boljše okolje so le izmed razlogov, ki dajejo človeku vedeti, da bo odvisnost zaradi izrabe zalog fosilnih goriv vedno večjega problema, ki hkrati predstavljajo največji vir izpusta emisij ogljikovega dioksida. Pasivne hiše naj bi s pomočjo toplotne črpalke porabile tudi do 80% manj toplotne energije. Vedno boljša in večja ozaveščenost o ekološkem onesnaževanju našega planeta je odprla nove poglede in privedla k novim tehnologijam za pridobivanje energije iz alternativnih virov, kot so solarni sistemi, biomasa, geotermalna energija itd.

Toplotna značilnost zemlje je, da deluje kot izolator. Zaradi tega so spremembe temperature pod zemljo manjše kot v primerjavi s temperature zraka. Takšno energijo lahko s pomočjo toplotnih črpalk izkoriščamo na več načinov: geotermalno izkoriščanje, hlajenjem vročih kamnin ipd. Koristimo jo lahko za pridobitev električne energije ali za ogrevanje prostorov.

Delovanje in uporaba toplotnih črpalk

Toplotne črpalke delujejo na zelo podoben način kot hladilnik, pri katerem se ohlaja notranjost, toplota, ki jo hladilnik pridobi iz živil, pa se odvaja v okolico. Za razliko od hladilnika, toplotne črpalke toploto, ki bi drugače prešla v okolico, uporabijo za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode. Lahko jo uporabljajo same ali v kombinaciji s kakšnim drugim sistemom. Več o delovanju toplotne črpalke si preberite na povezavi.

Uporaba toplotnih črpalk postaja vse bolj popularna tako v Evropi, kakor tudi pri nas. Zakaj? Razloga sta ta, da toplotne črpalke za razliko od plinskih ali oljnih kotlov, ne ustvarjajo nobenih primarnih emisij ter da toplotne črpalke delujejo veliko bolj učinkovito pri izrabi primarnih energetskih virov, prihranijo pa med 20% do 35% v primerjavi s kotli na plin ali olje. S tem znatno prispevajo pri zmanjšanju emisij na naseljenih področjih. Z njihovo uporabo pa hkrati ohranjamo reserve ostalih fosilnih virov in zmanjšujemo njihov uvoz v državo. Toplotne črpalke so tako postale sinonim za okolju prijazen ter stroškovno ugoden način ogrevanja stanovanjskega objekta.

Glede na specifičnost ogrevanja s sistemom toplotne črpalke je njihova uporaba odvisna od principa delovanja toplotne črpalke, vira ogrevanja in pričakovane življenske dobe sistema. Toplotne črpalke uporabljajo veliko različnih virov, najbolj poznani pa so podtalnica, energetski stebri in vrtine, zemeljski zbiralniki in v zadnjem času vedno bolj popularna uporaba zraka iz okolice. S pomočjo uporabe zraka iz okolice kot hladivo v toplotni črpalki, ki odvzema toploto mrzlemu zraku, se lahko zrak upari tudi pri minus 20 ̊C. S tem se temperatura v toplotni črpalki dvigne po enakem principu, kot se to dogaja pri tlačilki zraka za kolo.

Varčevanje z energijo posledično pomeni tudi varčevanje pri finančnih sredstvih, kar je v času globalne krize še toliko bolj pomembno. Obenem si lahko obetamo tudi nepovratna sredstva ekosklada. Napredek tehnologije nam zato omogoča vedno več načinov ogrevanja. Z uporabo črpalk torej znatno prispevamo k manjšim izpustom emisij v okolje in k privarvečanju ostalih fosilnih virov, kateri so nepogrešljiv člen v drugih življenjskih procesih. Razberemo lahko, da je v današnjih časih, ko globaliziran svet stremi k uporabi vedno boljše in izpopolnjene tehnologije, poseg po novih – alternativnih virih, skorajda že nujen.