Vzdrževanje sončnih kolektorjev

Sončni kolektorji ob pravilno izvedeni montaži potrebujejo minimalno vzdrževanje in pregledovanje. Priporočljivo je, da se pregledujejo na vsaki dve leti, najprimernejši čas za pregled pa je pomlad. Tako poskrbimo, da se napake, ki so nastale na kolektorjih čez zimo, ko je bila obremenitev največja, takoj odpravijo, poleg tega pa s tem poskrbimo, da v jesenskem času, ko bomo spet potrebovali več ogrevanja ne bomo imeli skrbi, ki bi nam jih povzročale okvare na kolektorjih.

Sončni kolektorji so na podporne elemente pritrjeni z vijaki in maticami. Za varno uporabo morajo biti vsi kolektorji dobro pritrjeni na podporne elemente, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da pride do raznih poškodb ali da celo zdrsnejo z nosilnih elementov. Zato je ob pregledu pomembno, da se preveri ali so vsi vijaki in matice s katerimi so pripeti dobro zategnjeni. Po potrebi se morajo znova zategniti ali menjati.

Življenjska doba sončnih kolektorjev

Življenjska doba solarnih sistemov se ob pravilnem vzdrževanju giblje med dvajsetimi in tridesetimi leti, odvisno od vrste sončnih kolektorjev. Tudi samo vzdrževanje, ki ga potrebujejo, se nekoliko razlikuje glede na tip delovanja. Ne glede na tip izvedbe, pa morajo biti vsi mehansko očiščeni do te mere, da mehanske nečistoče ne ovirajo delovanja celotnega solarnega sistema. Tu imamo v mislih predvsem odpadno listje, zemljo in prah, ki ga prinese veter ter druge mehanske delce, ki bi preprečevali, da bi lahko sprejeli optimalno količino sončne energije.

Vakuumski sončni kolektor daje višji izkoristek sončne energije, če so cevi v kolektorju popolnoma čiste. Zato je pomembno, da se ob pregledu, cevi v vseh vakuumskih sončnih kolektorjih temeljito pregledajo. To delo je potrebno opraviti z določeno mero pazljivosti in natančnosti, da ostanejo nepoškodovani.

Včasih se zgodi, da se katera vakuumska cev poškoduje. V takem primeru delujejo nemoteno naprej, vendar se učinkovitost, ki jo zmorejo solarni kolektorji zmanjša. Zato je bolje, da v primeru, ko kolektor vsebuje poškodovano cev le to zamenjamo z novo. Poškodovana cev, ki jo vsebuje, je veliko bolj izpostavljena zmrzovanju, kot nepoškodovana cev, kar lahko negativno vpliva na celoten sistem. V primeru, da je poškodovana cev na spodnjem delu bele motne barve, je takšno cev potrebno obvezno zamenjati, saj takšna cev ni več pod vakuumom in zato sončni kolektor ne bo deloval pravilno.

Solarni sistem za ogrevanje s kolektorji vsebuje solarno tekočino, ki mora dosegati ustrezni nivo. Tako je ob vsakem pregledu, potrebno preveriti tudi nivo solarne tekočine v sistemu. Če se pokaže potreba, je potrebno solarni sistem prezračiti in ponovno napolniti s solarno tekočino. Obenem je potrebno tudi preveriti, če iz kolektorjev ali njihovih spojev izteka tekočina in ustrezno ukrepati.

Naklon sončnih kolektorjev

Sončni kolektorji morajo biti nameščeni pod pravilnim naklonom, ki ga določi proizvajalec, saj v nasprotnem primeru lahko v sistemu nastajajo zračni žepi, ki ovirajo pravilno delovanje. Zato je pomembno, da se ob pregledu celotnega sistema preveri tudi ali je naklon pod katerim so postavljeni kolektorji pravilen.

Kljub temu, da sončni kolektorji praviloma ne potrebujejo zahtevnejšega vzdrževanja, se moramo zavedati, da lahko z manjšimi vzdrževalnimi deli in servisiranjem povečamo izkoristek solarnega sistema in podaljšamo že tako dolgo življenjsko dobo, še za nekaj let. Predvsem te lastnosti pa so lahko odločilne v primerjavi s nakupom toplotne črpalke.