Toplotne črpalke voda-voda

Toplotne črpalke voda voda za ogrevanje izrabljajo toploto podtalne vode, tako da podtalna voda prehaja skozi uparjalnik s pomočjo potopne ali kakšne druge črpalke. Je primerna tako za ogrevanje objekta, kot za ogrevanje sanitarne vode. Ponavadi se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom.

Pred pričetkom izvedbe je potrebno pridobiti vodno dovoljenje in opraviti kemične analize podtalnice. Podtalnica je zaradi svoje visoke temperature odličen vir toplote, saj TČ pri uporabi podtalne vode, kot vira toplote, dosegajo visoka grelna števila. Za ogrevanje s podtalno vodo je potrebno izvrtati v zemljo dve vrtini. Sesalna vrtina je namenjena črpanju podtalne vode, skozi ponorno vrtino pa se ohlajena podtalnica vrača nazaj v okolje. Cena toplotne črpalke voda voda je tako odvisna tudi od tega koliko stroškov nastane z vrtanjem vrtin, kjer ima velik vpliv podlaga na kateri stoji objekt.

Oviro za uporabo toplotne črpalke voda voda lahko predstavlja le pomanjkanje podtalnice, ki jo na primernih globinah lahko najdemo le v določenih predelih ali pa lahko vsebuje preveč agresivnih in drugih organskih delcev, ki negativno vplivajo na toplotne prenosnike v TČ.


V primeru, da podtalna voda vsebuje preveč železa in mangana ali drugo neustrezno kombinacijo ostalih elementov, se lahko kljub temu odločimo za izvedbo toplotne črpalke voda voda. V tem primeru moramo pred njo namestiti razstavljiv toplotni prenosnik, imenovan tudi predizmenjevalec, ki preprečuje poškodbe ali zamašitev osnovnega toplotnega prenosnika in ga je mogoče očistiti. Cena se s tem nekoliko poviša, vendar nam toplotna črpalka, kljub uporabi predizmenjevalca omogoča velike prihranke pri ogrevanju.

V primeru, ko je podtalnica čista je potrebno namestiti le vodni filter za večje delce, saj bi namestitev predizmenjavalca povzročila le porabo nekaj dodatne energije, zaradi česar bi se zmanjšalo grelno število. Da bo lahko delovala nemoteno mora podtalna voda imeti pretok vsaj 2m³/h in minimalno temperaturo 3°C. Temperatura podtalne vode se sicer ponavadi giblje med 8 in 12°C. Pri prehodu skozi uparjalnik podtalnica odda toploto in se ohladi za približno 2 do 4°C, nato se vrne nazaj v zemljo. Dobra stran TČ je, da je to vrsto moč uporabljati skozi celo leto brez dodatne uporabe drugih virov ogrevanja. Glede na moč, ki jo dosega je potrebno doseči zahtevan pretok podtalne vode. To pomeni, da večja kot je moč, ki jo premore toplotna črpalka, večji mora biti pretok podtalne vode. Pri tem je pomembno, da je moč, ki jo dosega TČ enaka toplotnim izgubam objekta. Moč potopne črpalke pa mora biti prilagojena globini podtalne vode.

Zakaj toplotna črpalka voda-voda

Toplotna črpalka voda voda predstavlja enega izmed energetsko najbolj učinkovitih ogrevalnih sistemov, zato je cena toplotne črpalke voda voda, v primerjavi z drugimi toplotnimi črpalkami povprečno nekoliko višja. Ker pa nam, zaradi stalne temperature podtalnice, omogoča konstantno ogrevanje, tako prostorov npr. s talnim ogrevanjem kot sanitarne vode skozi celotno leto se cena toplotne črpalke hitro povrne.

Poleg TČ, ki izrabljajo podtalno vodo poznamo tudi takšne, ki izrabljajo solarno energijo površinskih voda, kot so jezera in reke. Te ponavadi pridobivajo toploto preko kolektorja, ki se ga namesti na dno vodnega zajetja. Vendar je gradnja TČ teh vrst, zaradi dostopa do ustreznega vira toplote precej omejena. Ne glede na vrsto vode, ki jo TČ uporabljajo za pridobivanje toplote, je ogrevanje z njihovo pomočjo prijazno do okolja in ljudi.