Sestava solarnega sistema za ogrevanje vode

Postavitev sončnih kolektorjev oziroma sprejemnikov sončne energije (SSE) je eden najenostavnejših načinov izkoriščanja sončne energije s katerim lahko ogrevamo sanitarno vodo ali objekt. Solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode za štiričlansko družino naj bi meril 6 m2. S tem lahko zadovoljimo do 70 % potreb po topli sanitarni vodi preko celega leta. Solarni sistem lahko povežemo tudi s sistemom ogrevanja preko hranilnika toplote. Ne glede na to kakšne vrste zbiralnikov imamo, je postavitev sistema podobna pri vseh. Sestava solarnega sistema:

Sprejemniki sončne energije

Predstavljajo osnovo sistema, saj sprejemajo sončno energijo in so lahko nezastekljeni, zastekljeni ravni ali vakuumski kolektorji, ….

Podporna konstrukcija

Za Slovenijo je, glede na čas koriščenja, nagibni kot med 35 in 45° idealen kompromis med najvišjim položajem sonca poleti (nagibni kot 30°) in najnižjim položajem sonca pozimi (nagibni kot 60°). Za pravilno namestitev, ne glede na lokacijo, potrebujemo podporno konstrukcijo s katero dosežemo optimalni kot. Običajno zbiralnike namestimo na streho s posebnimi konzolami, ki se montirajo pod kritino, na njih pa se postavi ustrezni nosilni profil, na katerega pritrdimo sončne zbiralnike.

Protizmrzovalna tekočina

V samem sistemu ne kroži navadna pitna voda, temveč posebna mešanica, običajno z glikolom, ki preprečuje zmrzovanje v zimskem obdobju.

Napeljava od sončnih zbiralnikov v do hranilnika tople vode

Povezava sončnih zbiralnikov do črpalke in hranilnika toplote običajno naredimo z bakrenimi cevmi ali gibljivimi nerjavečimi cevmi, kar je še posebej uporabno pri raznih prehodih. Segreta mešanica glikola in vode teče po dobro toplotno izolirani cevi v zalogovnik.

Hranilnik tople vode (zalogovnik)

Osnovni namen zalogovnika je shranjevanje viška toplote, iz katerega se črpa toplota glede na porabo. Zalogovnik je potreben, saj sončna energija ni stalno na razpolago. Zalogovnik tople vode je velik rezervoar napolnjen z vodo. V to vodo je potopljena spiralno zavita bakrena cev, v kateri je segreta mešanica glikola in vode, ki odda energijo vodi in jo tako segreje. Ohlajena odteče nazaj do zbiralnikov, kjer se zopet segreje.

Solarna črpalna enota

Kroženje tekočin po sistemu zagotovimo s črpalko, ki jo poganja elektrika iz omrežja ali iz fotovoltaičnih celic nameščenih poleg zbiralnikov.

Raztezna (ekspanzijska) posoda

Kadar je zelo toplo, se mešanica vode in glikola hitro segreva in mora zato tudi hitro krožiti, da odda energijo in ne zavre. S temperaturo bi tudi tlak hitro naraščal in sistem bi razneslo. V ekspanzijski posodi se lahko varno razširja, s čimer preprečimo prevelik pritisk v sistemu.