Radiatorji

Ogrevanje z radiatorji – splošno

Radiatorji so v uporabi že dalj časa, saj s svojim delovanjem omogočajo zelo učinkovito ogrevanje prostorov. Delujejo na principu konvekcije (mešanje zraka) inradiacije (sevanje toplote). Oddajanje toplote vršijo radiatorji, običajno nameščeni pod oknom. Ogrevala oddajo toploto eno četrtino s sevanjem, tri četrtine pa s konvekcijo oziroma kroženjem zraka v prostoru. Pri tem se hladen zrak, ki prihaja pod okno ogreje, ter dvigne pod strop. Cevni razvod ogrevalne vode, ki poteka od kotla do ogreval v posameznih prostorih mora biti čim krajši, da so tudi toplotne izgube čim manjše. Cevovodi, ki potekajo po neogrevanih prostorih morajo biti toplotno izolirani. Ločimo enocevne in dvocevne sisteme. Cevni razvodi so lahko vidni ali v nevidni izvedbi. Pri novogradnjah je možna vgradnja v tlake in stene. Kot material za cevi uporabljamo jeklo, baker, umetne materiale in kombinacijo različnih materialov.

radiator

Dvocevni radiatorji

Pri dvocevnih sistemih sta dovod in odvod grelne vode ločena, ogrevala so v sistemu vezana vzporedno. Temperatura dovoda je za vsa ogrevala v zaključenem sistemu enaka. Izvedba dvocevnega sistema je lahko z spodnjim in zgornjim razvodom.Prednosti dvocevnega sistema pred enocevnimi sistemi so: manj zahtevno projektiranje, približno enaka vstopna temperatura ogrevalnega medija, vsi spoji so vidni, kar povečuje varnost glede puščanja ali poškodovanja cevi in ogreval.  Sistem ima tudi slabosti: viden cevni razvod, ki včasih iz estetskih razlogov ni zaželen, količina cevi je večja, saj vodimo vzporedno dve cevi (dovodno in povratno), hidravlična regulacija sistema je zahtevna (praviloma moramo nastaviti vsak ventil na ogrevalu tako, da je količina ogrevalnega medija takšna, kot jo ogrevalo potrebuje za segrevanje prostora).

Enocevni radiatorji

Pri enocevnih sistemih so ogrevala v veji oziroma zanki vezana zaporedno. To pomeni, da v vsako naslednje ogrevalo prihaja delno ohlajena voda. Enako oddajo toplote v dveh prostorih je možno doseči samo z povečanjem površine zaporedno vezanega ogrevala. Prednosti enocevnih sistemov pred dvocevnimi so: hitrejša izvedba in nižja investicija , ni vidnih cevnih razvodov, enostavna regulacija, manj težav z obtočnimi črpalkami (če vgradimo termostatske ventile), možnost merjenja in delitve stroškov v več stanovanjskih stavbah in individualnih hišah z več stanovanji, možnost kasnejše izvedbe v individualnih hišah, kjer je bila v prvi fazi zgrajena in vseljena samo ena etaža, možnost različnih obratovalnih režimov (če na vsako zanko vgradimo ustrezno regulacijo). Sistem ima tudi svoje slabosti: zahtevno projektiranje, večje površine radiatorjev, nevarnost poškodbe cevi, netesna mesta v cevnem razvodu težko saniramo, če se cevi v tlaku, odzračevanje cevnega razvoda in ogreval je oteženo, temperaturna regulacija pri uporabi ročnih ventilov je nemogoča, saj zapiranje povzroči pregrevanje sosednjega prostora (vgradnja termostatskih ventilov je zato obvezna), nizkotemperaturno ogrevanje, ki ima za posledici večje površine ogreval je za uporabo pri enocevnem sistemu manj primerno.

Vrste radiatorjev

Nudimo Vam več vrst radiatorjev, glede na vrsto izvedbe jih ločimo na standardne ter električne radiatorje.

Standardni radiatorji

Glede na obliko se ločijo radiatorji na členaste, panelne in cevne. Po njih se pretaka ogrevalna voda preko enojnega ali dvojnega cevnega razvoda od kotla do radiatorjev. Seveda lahko standardne radiatorje dobite iz različnih materialov: litoželezni, jekleni, aluminijasti, druge zlitine. Pri ogrevanju z radiatorji lahko izbirate med nizko-temperaturnim (50-60°C) in visokotemperaturnim ogrevanjem (70-90°C). Pri nas lahko dobite tudi cevne radiatorje, ki so posebej primerni za ogrevanje kopalniških prostorov.

Električni radiatorji

Večina radiatorjev, ki Vam jih ponujamo, so sodobne ter varčne izdelave. Opremljeni so z natančnim elektronskim termostatom in naprednimi grelnimi elementi, ki poskrbijo za varčno delovanje. Hladen zrak vstopa v spodnjem delu radiatorja, topel zrak pa izstopa v prostor v zgornjem delu radiatorja.

Varčni radiatorji

Varčni radiatorji so opremljeni z natančnim elektronskim termostatom in naprednimi grelnimi elementi, ki poskrbijo za varčno delovanje. Hladen zrak vstopa v spodnjem delu radiatorja, topel zrak pa izstopa v prostor v zgornjem delu radiatorja. Pestra izbira kopalniških, design radiatorjev, električnih kopalniških in dizajn radiatorjev ter kopalniških radiatorjev z vgrajenim ventilatorjem. Današnja tehnologija in oblikovalske ideje omogočajo neštete možnosti kombinacij barv, oblik in funkcij modelov. Vsekakor izpolnjujejo vse tehnične, funkcionalne in estetske zahteve končnega uporabnika.