Toplotne črpalke – vrste in opis

Ogrevanje in toplotne črpalke

Na spodnji povezavi vam posredujemo seznam vseh toplotnih črpalk, ki so primerne za uveljavite subvencije pri Eko skladu.

Kaj so in kako delujejo toplotne črpalke?

toplotna črpalka sonnenkraft

Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto zemlje, kamenin, površinskih voda, prezračevanja, zunanjega zraka ali odpadne toplote industrijskih procesov ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. TČ pretvarjajo energijo iz nižjega temperaturnega režima na višjega s pomočjo dodatne energije. Proces poteka v zaključenem tokokrogu. V nadaljevanju je prikazana shema delovanja TČ, kjer se v prvi fazi odvzame toploto iz okolice, upari se hladilo in nadaljuje skozi kompresor , kjer se mu zviša tlak in temperatura. V kondenzatorju uparjeno hladivo kondenzira in pri tem odda toploto mediju. Utekočinjeno in ohlajeno hladivo ekspandira v dušilnem ventilu na nižji tlak ter se vrne v uparjalnik.

Razlikovanje toplotnih črpalk

Toplotne črpalke se v prvi vrsti razlikujejo glede na vir energije, ki ga izrabljajo. Kateri vir toplotne energije je najprimernejši, je odvisno od energetske porabe hiše, instaliranega ogrevalnega sistema in pogojev, ki jih nudi narava v okolici hiše.
Poznamo različne delitve oz. vrste toplotnih črpalk:

Glede na obliko izvedbe poznamo:

  • Kompaktno izvedbo (V kompaktni izvedbi sta toplotni črpalka in hranilnik toplote (vode) v enem sklopu).
  • Split ali ločena izvedba (V primeru, da je toplotna črpalka ločena od hranilnika vode imenujemo takšno izvedbo split ali ločena izvedba.)

Glede na obratovanje poznamo:

  • Bivalentno obratovanje (kadar je toplotna črpalka za ogrevanje objekta in tople sanitarne vode instalirana dodatno k kotlu centralne kurjave, imenujemo tak način obratovanja bivalenten. Dejansko pa ločimo tri načine bivalentnega obratovanja v kombinaciji s toplovodnim kotlom in sicer: bivalentno alternativno, bivalentno vzporedno in bivalentno delno vzporedno. Tako lahko s pomočjo regulacije izbiramo poljubno obratovanje pri določenih zunanjih temperaturah. Pri bivalentnem vzporednem obratovanju pa imamo dva neodvisna generatorja toplote, ki se v primeru izpada enega nadomeščata).
  • Monovalentno obratovanje (Pri monovalentnem načinu obratovanja toplotna črpalka deluje samostojno pokrije celotne zahteve po toplotni energiji skozi celotno ogrevalno sezono).

Toplotne črpalke ločimo glede na medij (okolico), ki ga hladimo in medij, ki ga ogrevamo. Pri označevanju tipa je na prvem mestu medij, ki ga hladimo, na drugem pa medij, ki ga grejemo.

Najpogostejši so sistemi:

  • zemlja – voda,
  • zrak – voda,
  • voda – voda.

Poznamo pa še tudi:

  • zemlja – plin – voda,
  • zrak – zrak.

TOPLOTNE ČRPALKE TČ2PL, TČ3PL IN STČ s pomočjo uporabe električne energije odvzemajo toploto iz zraka okolja, v katerem so postavljene, in jo prenašajo v zalogovnik toplote ali pa neposredno ogrevajo sanitarno vodo v grelniku vode. Tak način pridobivanja energije ustreza posredni uporabi energije sonca, saj se sončna energija najprej zadrži v segretem zraku, nato pa z izvzemanjem prenese na ogrevalno tekočino ali sanitarno vodo glede na potrebe. Tehnologija toplotnih črpalk prav tako ustreza opredelitvi mehkih energijskih tehnologij in je stroškovno ekonomična ter zanimiva za vsakogar, ki ob skrbi za trajnostni razvoj in čisto okolje rad tudi prihrani pri izdatkih za ogrevanje.