Subvencije in kreditiranje Eko sklada

Pokrijte obrok kredita s prihrankom, ki ste ga ustvarili z nakupom solarnega sistema.

Investicije v obnovljive vire energije vzpodbujajo tudi različne institucije. Na ravni EU in Kohezijskega sklada je možno kandidirati na razpisih za nepovratna sredstva ali ugodno kreditiranje.

Subvencije Eko sklad

EKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in je največja finančna ustanova pri nas namenjena spodbujanju okoljski naložb, med katere spada tudi prehod iz okolju škodljivih na okolju prijaznejše vire ogrevanja.

V sklopu posameznih aktualnih razpisov za nepovratna finančna sredstva in kreditiranje okoljskih naložb fizičnih in pravnih oseb so sredstva namenjena tudi vgradnji sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, torej tudi za solarne sisteme.

Krediti Eko sklad

Eko Sklad Vam nudi ugodno kreditiranje okoljskih naložb za pridobivanje energije s pomočjo alternativnih virov…

Ugodno kreditiranje

Banka Sparkasse je članica ”Konzorcija pasivna hiša” in z zagotavljanjem ugodnih pogojev financiranja spodbuja ter omogoča investiranje v obnovljive vire energije….

Subvencije posameznih občin

Občine so lahko bolj ali manj uspešne pri črpanju sredstev Eko sklada, kjer pa poudarjajo, da se te v zadnjih letih zelo redko pojavljajo kot njihov kreditojemalec.