Pretočni bojler oz. grelnik

Pod osnovno opremo vsakega gospodinjstva spada vroča voda, kar je samoumevno. Koliko energije dejansko potrebujemo za gretje vode in s tem nastalimi stroški je pa različno.

Znanstvena študija pride do presenetljivega zaključka: ogrevanje z enim ali več pretočnimi grelniki je najcenejši način ogrevanja vode. Kar pomeni, da smo pretočni bojler zmotno označili kot energijskega potratneža, ki naj bi porabil veliko energije. Res pa je, da nas drago stanejo pogoste napake pri namestitvi, vzdrževanju in sami uporabi grelnika, kar posledično povzroči tudi večjo porabo.

pretočni bojler grelnik

“Približno 80 odstotkov vse energije, proizvedene v gospodinjstvu se porabi za ogrevanje in pripravo tople vode”, obvešča pobuda “Heat Plus”, v kateri so organizirani vodilni proizvajalci za industrijsko ogrevanje. In kjer je velika poraba so tudi velike možnosti prihrankov. Priznani raziskovalni zavod za energijo (FfE) je raziskoval kakšno ogrevanje vode je za potrošnika najbolj ugodno.

Pretočni bojler prihrani energijo in vodo

Pri decentralnem dovodu tople vode so pretočni bojlerji običajno cenejši od centralne oskrbe. (Centralna oskrba pomeni, da imamo za celotno hišo samo en bojler iz katerega črpamo toplo vodo, dezentralna oskrba pa pomeni, da imamo v hiši več manjših bojlerjev npr. en v kuhinji in en v kopalnici). Dezentralna oskrba je cenejša rešitev, ker se voda segreje tik pred pipo in s tem se zmanjša količina vode in energija.

V svoji analizi je študija primerjala decentralno ogrevanje z centralnim ogrevanjem v različnih hišah. V enodružinskih hišah s centralnim ogrevanjem je v povprečju odteklo 5 litrov vode na dan v odtok, ker še ni bila voda dovolj topla. Pri pretočnem bojlerju torej decentralnem ogrevanju je bilo v povprečju samo 1,5 litra na dan. Hkrati se je pri centralnem ogrevanju zaradi relativno dolge razdalje (od vira toplote do pipe) izgubilo več kot 40% toplote vode. Čeprav je možno to izgubo z izolacijo cevi nekoliko zmanjšati. Vendar pa je bilo pri pretočnem bojlerju v povprečju samo 3 % toplotne izgube, kar ne moremo doseči niti z najboljšo izolacijo cevi pri centralnem ogrevanju.

Tudi pri nakupu in montaži so pretočni bojlerji velikokrat cenejši

Tudi pri nakupu so pretočni boljerji velikokrat cenejši. Še posebej v enodružinskih hišah. Preizkuševalci so primerjali stroške vgradnje v dveh primerih (centralni in decentralno ogrevanje) in in prav tako so razlikovali med enodružinskimi hišami, trodružinsko hišo in med hišami (bloki) z dvanajstimi stanovanji.

V testu so lastniki enodružinskih hiš za material in montažo pretočnih bojlerjev plačali v povprečju 5.000€, medtem ko sto lastniki za centralni sistem v povprečju plačali 8.500€. Pri večstanovanjskih hišah so bili stroški vgradnje približno enaki, saj so morali vgraditi večje število pretočnih bojlerjev, pri čemer so se stroški potrebnega materiala povečali.

Vsi pretočni bojlerji niso varčni

Kako visok je potencial za prihranke je odvisno od različnih dejavnikov. Bojler mora imeti regulacijo za nadzor temperature. Vendar ta regulacija pri starejših napravah pogosto manjka. V kolikor ni regulacije bojler segreva vodo vedno na maksimalno temperaturo, torej z največjo močjo – tudi če dejansko potrebujemo samo mlačno vodo. Takšne naprave pogosto porabijo zato več energije za zagotavljanje tople vode kot bi jo centralno ogrevalni način.

Vodni kamen eden izmed vzrokov za večjo porabo energije

Vodni kamen, ki se odloži na ceveh deluje kot dodatna izolacija, ki preprečuje, da bi se voda v ceveh optimalno ogrela. Proizvajalci in dobavitelji predvidevajo, da že obloga debeline enega milimetra poveča porabo energije za 7%. V gospodinjstvu s 5 osebami, znaša to približno dodatnih 100€ na leto.

Pravilna namestitev pretočnega grelnika

Pomembno vlogo pri porabi energije naredi razdalja od vira toplote do pipe. Cevi morajo zato biti čim krajša. Krajša je pot, manj energije se izgubi na poti. Zato je potrebno, da nove naprave inštaliramo v bližino pipe, ki je najbolj uporabljamo. Velikokrat je celo smiselno, da namestimo več majhnih grelnikov, ki jih namestimo v bližini posamezne pipe. Zaradi večjega števila naprav to vodi sicer v večje stroške nakupa, namestitve in vzdrževanja, vendar zaradi krajših razdalj prihranimo izgubo energije, in stroški se povrnejo. Poleg tega se lahko nastavitve grelnika nastavijo tako da so optimalno prilagojeni potrebi posamezne pipe.

Neprimerna velika poraba vode vodi prav tako k večji porabi energije, zato je pomembno da vsak posameznik skuša zmanjšati svojo porabo.