Dimenzioniranje solarnih sistemov

Ko izbiramo sistem za ogrevanje vode s soncem je pomembno, da so dimenzije posameznih sestavnih delov pravilno izbrane in da so kolektorji pravilno usmerjeni. Najbolj ekonomično je, da je naprava za toplo vodo dimenzionirana tako, da lahko izkorišča sončno energijo od začetka pomladi (marec) do konca jeseni (oktober). V zimskem času (od novembra do februarja) pa je, predvsem v kotlinah celinskega dela Slovenije, sončne energije premalo za učinkovito izkoriščanje. Dnevne količine vpadle sončne energije pri nas so odvisne od zemljepisne lege kraja in klimatskih pogojev, gibljejo pa se od nekaj desetink kWh/m2 (pozimi v oblačnem dnevu), do več kot 5 kWh/m2 (v sončnem poletnem dnevu).

Za štiričlansko družino najpogosteje uporabljamo primerno toplotno izoliran 300 litrski kombiniran hranilnik toplote, ki ob normalni porabi tople vode zadostuje za dva dni. Za tako velik hranilnik potrebujemo sončne kolektorje površine 6 m2 do 9 m2. V sončnem dnevu zadošča 6 m2, v delno oblačnih dneh,  ter spomladi in jeseni pa je večja površina priporočljiva. Kako veliko površino sončnih kolektorjev bomo izbrali, je odvisno od izračuna, cene in ostalih zahtev uporabnika. Kolektorji naj bodo (v idealnem primeru) obrnjeni proti jugu in nagnjeni pod kotom 45° proti vodoravni ravnini, sprejemljiva pa je vgradnja v smereh od jugovzhoda do jugozahoda z naklonom med 25 in 65°. Kolikor je dejanska lega odmaknjena od idealne, se posvetujte s strokovnjakom, morda za dobro delovanje naprave zadošča že povečanje površine kolektorjev. Pri dimenzioniranju lahko občani dobijo brezplačen nasvet pri energetskemu svetovalcu v najbližji energetsko svetovalni pisarni.