Biomasa prednosti in slabosti

Biomasa ima pomembno funkcijo tako v živalski prehrambeni industriji kot tudi v obliki surovine (obnovljiva surovina) za ljudi in goriva (tako imenovana biogoriva, kot so drva, briketi, peleti, itd). Človek trenutno uporablja znaten delež svetovnega razpoložljive biomase. Pri čemer je potrebno poudariti, da so velike količine ogljika, shranjenih v biomasi, ki se sproščajo pri razgradnji … Read more